Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Drugie życie Śląska – konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Krzysztof Stefanek (Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”) i Grzegorz Trefon byli uczestnikami konferencji pt. „Drugie życie Śląska. Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych – potencjałem rozwojowym województwa śląskiego” zorganizowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Organizatorem konferencji był Pan Czesław Sobierajski, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. W konferencji uczestniczył również gospodarz spotkania – Pan Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski.

Podczas otwarcia spotkania w dniu 15 maja 2017 roku poseł Cz. Sobierajski przypomniał dotychczasowe starania na rzecz uporania się z problemami zagospodarowania terenów poprzemysłowych w regionie śląskim i w Polsce począwszy od lat 90-tych. Zwrócił on uwagę na duże opóźnienia w realizacji programu rewitalizacji i rekultywacji w Polsce. Zauważył, że wobec zmniejszania się sektora górnictwa, wobec znacznej wielkości zdegradowanych terenów poprzemysłowych potrzeba intensyfikacji działań politycznych. Z tego powodu bardzo ważnym i od lat aktualną sprawą pozostaje zadanie służące stworzeniu instytucji krajowego operatora koordynującego rewitalizację terenów poprzemysłowych. Z tego powodu Pan Poseł zamierza zwrócić się do Premier rządu RP o powołanie instytucji Pełnomocnika rządu ds. rewitalizacji i rekultywacji, który ma zostać operatorem na poziomie krajowym. Chodzi m.in. o działania na terenach przemysłowych o kluczowym znaczeniu dla śląskich miast.

W czasie wielu wystąpień dominowało przekonanie, że brakuje poważnej instytucji tzw. operatora regionalnego i krajowego, który przy wsparciu środków z różnych funduszy koordynowałby zadania przywracania do życia terenów po zlikwidowanych kopalniach i fabrykach. Z tych powodów wskazywano, że obecnie inwestorzy unikają zrekultywowanych terenów przy wyborze lokalizacji na nowe inwestycje. Większym powodzeniem cieszą się tzw. tereny zielone, gdy w wielu centrach miast są bardzo atrakcyjnie położone i dobrze skomunikowane nieruchomości oraz działki pod inwestycje. Tym terenom można nadać nowe walory i przyciągnąć inwestorów. Według zebranych na konferencji nie będzie można tego uczynić bez poważnych zmian prawnych i ulepszeniea sposobów dobrego zarządzania.

Poseł Czesław Sobierajski przy poparciu Wojewody Śląskiego wskazywał, że potrzeba pójść do przodu, a przykłady z regionów górniczych z Niemiec i Francji pokazują pozytywne rezultaty silnego skoordynowania działań na szczeblu krajowym i regionalnym. Według niego potrzeba wyznaczyć priorytety i rozwiązywać problemy kompleksowo. Dzięki takim działaniom mogą też powstać nowe miejsca pracy dla górników z likwidowanych kopalń – pozytywne przykłady widzimy w Czechach, gdzie na terenach zdegradowanych pracuje około 10 tys. górników, gdyż rząd przeznaczył na to zadanie odpowiednie pieniądze.

Pani Anna Margis i Pan Jacek Srokowski – przedstawiciele Ministerstwa Energii – omówili w Katowicach sytuację i działania na rzecz restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

Pani Marta Leśniewska z Ministerstwa Środowiska omówiła dotychczasowe działania legislacyjne resortu na rzecz realizacji zasady zanieczyszczający płaci, prac dotyczących oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi, remediacji (poddania gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie) i in.

Praktyczne metody zagospodarowania odpadów i przywracania do użytku terenów zdegradowanych przez przemysł w Polsce i UE przedstawili Pani prof. Anna Ostręga z Akademii Górniczo-Technicznej w Krakowie i Pan Tadeusz Koperski – Prezes Zarządu HALDEX S.A. Dla zainteresowanych prezentacja firmy Haldex / GIG / Politechniki Śląskiej – do pobrania.

Grzegorz Trefon