Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Korzystanie z urlopu górniczego po przejściu do SRK

Jestem pracownikiem Kompanii Węglowej S.A. KWK „Piekary”. Od 20 marca 2015 r. mamy przejść na podstawie art. 23 1 kodeksu pracy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Chciałbym się dowiedzieć czy po przejściu do ww. Spółki będę mógł skorzystać z urlopu górniczego. Nadmieniam, że w tym roku będę miał 44 lat życia i 23 lata i 2 miesiące pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią ?

Henryk W.

 Zgodnie z art.11 b ust. 1 ustawy  z dnia 7.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 z późniejszymi zmianami) urlop górniczy  przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata.  Zatem będzie Pan spełniał warunki do urlopu górniczego bowiem, z przedstawionego stanu wynika, że do emerytury górniczej bez względu na wiek brakuje nie więcej niż 4 lata. Urlop będzie przysługiwał Panu przez 1 rok i 10 miesięcy tj. przez okres brakujący do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek.

Należy jednak pamiętać, że urlop górniczy jest przyznawany na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Urlop górniczy może być udzielony przez pracodawcę po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresu uprawniającego pracownika do emerytury i okresu urlopu niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. Ponadto urlop górniczy może być przyznany pod warunkiem rozwiązania z pracownikiem z jego inicjatywy umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem zakończenia urlopu. Uzgodnienie trybu rozwiązania umowy o pracę następuje przed przyznaniem urlopu.

B.P.