FZZ - sąd potwierdził …

W dniu 7 grudnia 2018 r.…

COP24 w Katowicach – z…

W poniedziałek w dniu 3 g…

Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Na drodze do COP24. Wę…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Na drodze do COP24. Mi…

Przewodniczący PZZ „KADRA…

«
»
Facebook

Prace Branży Energetyka i Górnictwo FZZ

W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie Branży Energetyka i Górnictwo Forum Związków Zawodowych w Katowicach, któremu przewodniczył Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący FZZ. Spotkanie poprzedzało kolejne spotkanie w tym samym dniu i dyskusję merytoryczną w ramach Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej pomiędzy ekspertami FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Dariusz Trzcionka odniósł się do wcześniej przygotowanych roboczych stanowisk i propozycji FZZ, a także moderował dyskusją pomiędzy członkami Branży.

Branża na swoim spotkaniu zajęła się również sprawą planu pracy ekspertów i przedstawicieli w 2018 roku, założeniami roboczymi do stanowiska Forum Związków Zawodowych w sprawie Polityki Energetyczno-Klimatycznej – oczekiwania polityczne – COP24 w Katowicach. W czasie spotkania Pan Grzegorz Trefon zaprezentował prezentację dotyczącą udziału ekspertów FZZ podczas konferencji klimatycznej COP23 w Bonn, a także aktualny stan wdrażania międzynarodowych umów klimatycznych na świecie (Porozumienie paryskie i poprawka z Doha do Protokołu z Kioto).

W tym samym dniu SGiE NSZZ „Solidarność” był gospodarzem spotkania Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej z udziałem przedstawicieli FZZ i OPZZ. Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Grajcarek – przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność”. W czasie spotkania opinię i propozycje Forum Związków Zawodowych zaprezentował Krzysztof Stefanek – przewodniczący ZW FZZ – i odniósł się do propozycji przedstawionych przez NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Przedstawiciele central omówili liczne zagadnienia oraz tezy do wspólnego stanowiska polskich central związków zawodowych dotyczące polityki klimatycznej.

Galeria zdjęć:

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.