Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

«
»
Facebook

PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH – Z PLACU ZAMKOWEGO w WARSZAWIE

 WYRAZY POPARCIA I SOLIDARNOŚCI

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zdecydowanie popiera postulaty Federacji służb mundurowych oraz akcję protestacyjną naszych koleżanek i kolegów w dniu 2 października w Warszawie. Walka o godne wynagrodzenie i warunki pracy wymaga solidarności, dlatego przedstawiciele PZZ „KADRA” uczestniczą dzisiaj w akcji protestacyjnej w Warszawie.

Służba policjantów, funkcjonariuszy więziennictwa, pracowników straży granicznej i strażaków to praca z innymi i dla innych. Dzięki współpracy tysięcy naszych koleżanek i kolegów z służb mundurowych zapewnione jest bezpieczeństwo w polskich miastach i na obszarach wiejskich. Służba nie jest kosztem, który ma spaść wyłącznie na pracowników i ich rodziny.

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, prewencja i eliminacja zagrożeń, walka z patologiami społecznymi na poziomie dzielnicy, miasta, regionu i kraju to ważne zadania, za które muszą być godziwie wynagradzane służby mundurowe.

Postulaty związków zawodowych służb mundurowych

dotyczące godnych wynagrodzeń i emerytur

muszą zostać spełnione.

Zgadzamy się, rozumiemy, popieramy koleżanki i kolegów !

Prezydium PZZ „KADRA”