Związki zawodowe PSG S…

Działające w Polskiej Spó…

Społeczny PRE_COP24 w …

„Polska droga do czystego…

Dariusz Trzcionka dla …

- Chcemy pokazać, że inna…

Służba wojskowa - okre…

W związku z częstymi zapy…

Bezrobocie młodzieży i…

Bezrobocie młodzieży to j…

Porozumienie paryskie …

NSZZ „Solidarność”, OPZZ …

Trójstronny Zespół ds.…

Krzysztof Stefanek i Bogu…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

Rada Krajowa podsumowała …

«
»
Facebook

PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH – Z PLACU ZAMKOWEGO w WARSZAWIE

 WYRAZY POPARCIA I SOLIDARNOŚCI

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zdecydowanie popiera postulaty Federacji służb mundurowych oraz akcję protestacyjną naszych koleżanek i kolegów w dniu 2 października w Warszawie. Walka o godne wynagrodzenie i warunki pracy wymaga solidarności, dlatego przedstawiciele PZZ „KADRA” uczestniczą dzisiaj w akcji protestacyjnej w Warszawie.

Służba policjantów, funkcjonariuszy więziennictwa, pracowników straży granicznej i strażaków to praca z innymi i dla innych. Dzięki współpracy tysięcy naszych koleżanek i kolegów z służb mundurowych zapewnione jest bezpieczeństwo w polskich miastach i na obszarach wiejskich. Służba nie jest kosztem, który ma spaść wyłącznie na pracowników i ich rodziny.

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, prewencja i eliminacja zagrożeń, walka z patologiami społecznymi na poziomie dzielnicy, miasta, regionu i kraju to ważne zadania, za które muszą być godziwie wynagradzane służby mundurowe.

Postulaty związków zawodowych służb mundurowych

dotyczące godnych wynagrodzeń i emerytur

muszą zostać spełnione.

Zgadzamy się, rozumiemy, popieramy koleżanki i kolegów !

Prezydium PZZ „KADRA”