Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA”

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył w dniu 29 listopada 2018r. w Mysłowicach posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Przewodniczący otwierając spotkanie przywitał przewodniczących zakładowych związków zawodowych i przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatnie 6 miesięcy.

Dariusz Trzcionka podkreślał zaangażowanie PZZ „KADRA” w prace nad kluczowymi dla pracowników sprawami polityki państwa, koncentrującymi się na funkcjonowaniu naszych sektorów gospodarki. Opisał zaangażowanie działaczy PZZ „KADRA” w prace w instytucjach dialogu społecznego w Polsce, działalność z ramienia Forum Związków Zawodowych, a także podziękował za wsparcie w czasie szeregu spotkań dotyczących przygotowań związków zawodowych do COP24 w Katowicach.

Przewodniczący zauważył, że trudne dla pracowników kierunki zmian strukturalnych w Polsce i UE będą kontynuowane. Nie jesteśmy przeciwnikami zmian strukturalnych, ale naszym warunkiem jest zapewnienie, że nikt nie będzie cierpiał  z ich powodu. Zdaniem naszego związku zawodowego, właściwe zarządzanie wymaga zapewnienia Sprawiedliwej Transformacji i godnych miejsc pracy dla pracowników. Związki zawodowe należące do Forum Związków Zawodowych, postulują o zapewnienie godnych miejsc pracy. Przewodniczący opisał stanowiska przygotowane przez FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność, Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC), Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) i przez międzynarodowe przemysłowe federacje związków zawodowych: industriAll Europe i industriAll Global. Wszystkie stanowiska wspierają pracowników narażonych na zmiany w obliczu zmian klimatycznych oraz pokazują determinację ruchu związkowego.

Przewodniczący opisał również zamierzenia Zarządu Głównego i Prezydium odnoszące się przygotowania: Jubileuszu XXX-lecia PZZ „KADRA”, Karczmy i Comber, Uroczystej Akademii, Rady Krajowej i Zjazdu Krajowego PZZ „KADRA” w pierwszej połowie 2019 r.

W drugiej części spotkania Przewodniczący Sekcji PZZ „KADRA” (M. Krupiński, K. Krusiński, M. Szczygieł, A. Migas, W. Sobolewski, M. Wyszka, A. Domagała, A. Marciszewski, K. Stefanek) omówili działalność, problemy i wyzwania jakie stoją przed naszymi organizacjami.

W czasie posiedzenia powitano Przewodniczącą Małgorzatę Klyscz z nowej organizacji związkowej – ZZ KADRA PRACOWNIKÓW CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Studencki przedstawił Radzie Krajowej uchwalony przez Zarząd Główny budżet na 2019 r. Wiceprzewodniczący omówił plan powołania nowych Sekcji Branżowych dla usprawnienia prac Porozumienia. Rada Krajowa zaakceptowała projekt i podjęła uchwałę o powołaniu następujących sekcji branżowych:

  • Sekcji energetycznej
  • Sekcji chemicznej
  • Sekcji ochrony zdrowia

Galeria zdjęć:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.