Komisja Młodych

W dniu 25 maja 2018r. w K…

Zarząd Główny

23 maja 2018 r. w Katowic…

Sprawiedliwa transform…

Europejska Konfederacja Z…

V KONGRES FORUM ZWIĄZK…

V Kongres Forum Związków …

Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

«
»
Facebook

Rada Ochrony Pracy o działalności PIP

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” w dniu 6 czerwca 2017 roku uczestniczył z ramienia FZZ w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP poświęconej wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy – omówił Roman Giedrojć główny inspektor pracy.

Inspekcja planuje poświęcić więcej uwagi prowadzonej obecnie polityce informacyjnej i doradczej polegającej  na udzielaniu przez inspektorów pracy odpowiedzi na pytania stawiane przez pracowników i pracodawców. Planowane jest uruchomienie infolinii dla pracowników w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Główny Inspektor poinformował ROP, że wsparcie w formie porad w poprzednim roku uzyskało ponad 1 milion osób, a także pokreślił potrzebę intensyfikacji działań kontrolno-nadzorczych i rozwijania czynności prewencyjnych. Roman Giedrojć zauważył, że inspektorzy pracy w 2016 r. przeprowadzili ponad 82 tysiące kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy – według szefa PIP.

Kontrole w 2016 roku wykazały, że wielu pracodawców nie wypłaca, bądź wypłaca nieterminowo wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy. W 2016 r. nie wypłacono ich co dziesiątemu skontrolowanemu pracownikowi, a nieterminowo otrzymało je 12 proc. pracowników. Inspektorzy pracy wydali ponad 6 tys. decyzji płacowych i wyegzekwowano ponad 182 miliony złotych. Ponad 27 tys. osób reprezentujących partnerów społecznych inspekcji pracy, w tym: ponad 2 tys. przedstawicieli zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych i blisko 5 tys. społecznych inspektorów pracy wzięło udział w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych PIP.

Główny Inspektor przestrzegał również przed nasilającym się zjawiskiem nieuczciwego zwalniania pracowników przez pracodawców, którzy zbywają udział w swoich firmach innym podmiotom zarejestrowanym np. na Cyprze, w celu zwolnienia pracowników ale z naruszeniem obowiązujących przepisów, tym samym maskując swoje błędy w zarządzaniu firmą.

Pełna treść sprawozdania – do pobrania.