Zarząd Główny PZZ "KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Wspomóż podopiecznych …

Porozumienie Związków Za…

Karczma Piwna z okazji…

PZZ „KADRA” zorganizował…

FZZ - sąd potwierdził …

W dniu 7 grudnia 2018 r.…

COP24 w Katowicach – z…

W poniedziałek w dniu 3 g…

«
»
Facebook

RDS w Pałacu Prezydenckim

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim w dniu 19 czerwca 2017 r. Na początku obrad, Pan Andrzej Duda – Prezydent RP powołał w skład Rady Dialogu Społecznego kol. Rafała Jankowskiego. Nasz związkowy kolega jest członkiem Prezydium Forum Związków Zawodowych i Przewodniczącym NSZZ Policjantów. W posiedzeniu RDS ze strony Kancelarii Prezydenta udział wzięli m.in. ministrowie: Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Sekretarz Stanu Andrzej Dera, Doradcy Prezydenta RP: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawiciel prezydenta w RDS oraz Cezary Kochalski. W obradach uczestniczyli przedstawicieli związków zawodowych, przedstawiciele rządu RP i organizacji pracodawców.

Prezydent Andrzej Duda otwierając posiedzenie RDS Rada Dialogu Społecznego podkreślił, że jest to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów. W RDS wypracowano wiele ważnych decyzji. Prezydent Polski zadeklarował, że wniesie, jako własną, inicjatywę zmian w ustawie o RDS. Wczorajsze posiedzenie poświęcono m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że tak jak wniósł projekt ustawy, tak i jej nowelizację może wnieść do Sejmu. Przypomniał, że w Radzie Dialogu Społecznego zostało przedyskutowanych wiele ważnych kwestii i podjętych wiele decyzji.

Prezydent Andrzej Duda zauważył, że RDS dyskutowała o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej oraz o likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki. W RDS nie zawsze panowała zgoda. Było bardzo wiele dyskusji. W wielu kwestiach nie osiągnięto porozumienia. Ale to nie jest rada zgody społecznej, ale Rada Dialogu Społecznego, miejsce dyskusji, wymiany poglądów – mówił Pan Prezydent.

Pan Prezydent jest nieformalnym patronem dialogu społecznego w Polsce. Zgodnie z ustawą o RDS powołuje członków rady.