Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

«
»
Facebook

Seminarium Młodych 4.0

W dniach 15-17 maja 2017 r. odbyło się seminarium w Bratysławie organizowane przez zrzeszenie europejskich związków zawodowych IndustriAll Europe. W spotkaniu uczestniczyli młodzi przedstawiciele związków zawodowych branż zrzeszonych w organizacji, m.in. branże metalurgiczne, chemiczne, energetyczne, samochodowe, farmaceutyczna oraz tekstylna. Przedstawicielami Polski byli Marek Ryl (PZZ KADRA) oraz Rafał Ludka (KSM NSZZ Solidarność).

Seminarium poświęcone było omówieniu tematu cyfryzacji oraz idącymi za nią zmianami. Dodatkowo podkreślono, że tematy takie jak: bezrobocie wśród młodych, niskie pensje, emigracja zarobkowa, niski wskaźnik uzwiązkowienia młodych osób, podtrzymywanie i polepszanie komunikacji z członkami związków zawodowych, brak środków na funkcjonowanie związków oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku są również powszechnymi problemami w Europie.

Spotkanie rozpoczął Luc Triangle (Sekretarz generalny IndustriAll Europe). W krótkim przemówieniu podkreślił, że cyfryzacja jest zjawiskiem, które generuje problemy ekonomiczne, prawne, formy zatrudnienia oraz organizacyjne. Zaznaczył, że przyszłość związków zawodowych należy do młodych działaczy i gorąco zachęca ich do działania. Według uczestników szkolenia cyfryzacja jest pomocna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz w życiu codziennym jednak stawia ona dużo trudności. W dyskusji wielokrotnie zaznaczano, że potrzeba stanowczego udziału związków zawodowych w kreowaniu zmian prawnych w celu polepszenia warunków pracy. Wspólnie uznano, że do najważniejszych wyzwań związanych z procesem digitalizacji zaliczyć można:

  • układy zbiorowe – dostosowanie ich do idących zmian;
  • nowe formy zatrudnienia – np. praca zdalna, kontrakty, Job-sharing, samozatrudnienie;
  • utrata pracy, spowodowane jest to m.in. wprowadzaniem automatyzacji na liniach produkcyjnych;
  • dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, podkreślono że powinno stawiać się na rozwój pracowników oraz dostosowanie systemu edukacji do wymaganych potrzeb;
  • rozdzielenie życia od pracy zawodowej, często można zauważyć, że pracownicy pracują dłużej niż wymaga to kodeks pracy czy umowa bez jakichkolwiek dodatków;
  • zrzeszanie nowych członków.

Ostatnim punktem seminarium było przyjęcie dokumentu „Shaping the Future of Youth” opisujący działalność sekcji młodych IndustriAll, który ma być przedstawiony na Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Europe w Brukseli. Pismo zawiera stanowisko odnośnie cyfryzacji, emigracji/imigracji zarobkowych, dostosowaniu się pracowników do rynku pracy oraz odbywaniu praktyk/stażów. Poniżej link do dokumentu.

Opracował: Marek Ryl