Komisja Młodych

W dniu 25 maja 2018r. w K…

Zarząd Główny

23 maja 2018 r. w Katowic…

Sprawiedliwa transform…

Europejska Konfederacja Z…

V KONGRES FORUM ZWIĄZK…

V Kongres Forum Związków …

Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

«
»
Facebook

Surowce dla gospodarki Polski

W ramach Międzynarodowych targów pracy branży surowcowej odbyła się konferencja pt. „Surowce dla gospodarki Polski” w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie w dniu 23 maja 2017 roku zorganizowali: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego. Konferencja odbyła się pod patronatem Pana prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędrysek – Głównego Geologa Kraju, a także dzięki pomocy Jego Magnificencji prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki (Rektora AGH).

W spotkaniu z ramienia PZZ „KADRA” uczestniczyli Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek i Grzegorz Trefon, a także przewodnicząca Alicja Messerszmidt i wiceprzewodniczący Marek Maślak z MZZ PIT „Kadra” przy PAK KWB Konin S.A. oraz nasz kolega z Andrzej Mazur z NZZ PRC Ruch KWB Konin.

Spotkanie otworzyli Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – prorektor ds. nauki AGH w Krakowie. Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. Pan dr inż. Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Pan Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pan Stanisław Żuk – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Pan Aleksander Kabziński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Tematyka konferencji miała duże znaczenie dla rozwoju polskiego sektora górnictwa. Jak podkreślano w czasie wystąpień firmy górnicze mimo problemów na rynkach światowych są nadal źródłem wzrostu gospodarczego Polski i filarami dochodów budżetu Państwa. Jednakże wciąż w społeczeństwie jest niewielka wiedza oraz brakuje szerokiej i rzetelnej informacji o potrzebach sektora górnictwa. Sektor górniczy ma podstawowe znaczenie dla produkcji energii, materiałów przemysłowych i innych produktów, stanowiących podstawę życia społecznego i ekonomicznego Polski.

Spotkanie w Krakowie miało na celu zaprezentowanie również stanowiska rządu RP dotyczącego przygotowywanej obecnie polityki surowcowej kraju, której podstawowe cele zostały określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z tego powodu organizatorzy integrują środowiska polityczne, samorządu gospodarczego, pracodawców górniczych, naukowców i badaczy oraz związki zawodowe. Spotkanie miało na celu wyartykułowanie postulatów dotyczących potrzeby zmian w sposobie zarządzania gospodarką surowcami mineralnymi w Polsce, a także na celu wypracowania wspólnych kierunków ich optymalnego wykorzystywania. Na konferencji dyskutowano m.in. o celach strategicznych dla Polski, o potrzebie zmiany prawa, obciążeniach sektora, polityce i działaniach przedsiębiorców górniczych na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym.

W czasie swojego wystąpienia Pan Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju opisał podejście do spraw gospodarki w obiegu zamkniętym wskazując na źródła w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także na opracowaną Mapę drogową gospodarki w obiegu zamkniętym (do pobrania), przygotowywaną w ramach prac powołanego Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Pan Ł. Sosnowski wskazał na konferencji, że w tym Zespole – Ministerstwo aktywnie współpracuje z partnerami społecznymi – tyle tylko, że jako partnerzy społeczni nie otrzymaliśmy informacji i zaproszenia do udziału w spotkaniach tego zespołu MR. Niemniej jednak zaprezentowana przez MR sprawa powtórnego wykorzystania odpadów w górnictwie i przemyśle począwszy od pozyskania surowca po proces jego przetworzenia jest istotna. Przedstawiciel MR słusznie zauważył, że należy tak kształtować działania i politykę państwa aby wykorzystać większość odpadów na całym etapie w cyklu życia produktów. Górnictwo wytwarzające znaczącą ilość odpadów jest bardzo wrażliwym sektorem i nowe rozwiązania będą mieć na pewno wpływ na poziom jego konkurencyjności. Ł. Sosnowski wskazywał, że potrzeba wykorzystania całego przepływu surowców w gospodarce, i że coś co dla jednego przedsiębiorcy jest odpadem, u innego może być cennym surowcem, który można świetnie wykorzystać w jego produkcji produktów wysokiej jakości.

Grzegorz Trefon