Spotkanie członków EKE…

W Śląskim Urzędzie Marsza…

Prace Branży Energetyk…

W dniu 3 stycznia 2018 ro…

Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Przewodniczący Dariusz Tr…

COP23 w Bonn – związki…

W konferencji klimatyczne…

Zarząd Główny PZZ "KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Szkolenie o działalności zakładowej organizacji związkowej

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zorganizowało w dniu 29 maja 2017r. szkolenie dla członków komisji rewizyjnych i zarządów zakładowych organizacji związkowych. Szkolenie dotyczyło uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych. W czasie szkolenia przedstawiono komentarz do zapisów ustawy, a także aktów wykonawczych i orzeczenia sądowe z tego zakresu.

Na szkoleniu przedstawiono również zasady działania społecznej inspekcji pracy i uprawnienia związków zawodowych wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Galeria:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.