Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Zarząd Wojewódzki FZZ

Przewodniczący Krzysztof Stefanek otworzył posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w dniu 12 grudnia 2016r. w Mysłowicach. Witając zgromadzonych koleżanki i kolegów poinformował o prowadzonych pracach przez Prezydium ZW FZZ od czasu ostatniego posiedzenia w lipcu, w tym o roli działań i inicjatyw  w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach i Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. W obradach uczestniczył Marek Mnich – wiceprzewodniczący FZZ.

Kolega Piotr Serafin w pierwszej części obrad Zarządu Wojewódzkiego omówił realizację programu wyborczego przez partię rządzącą Polską – Prawo i Sprawiedliwość. W drugiej części przeszkolił on przedstawicieli związków zawodowych w zakresie zmian prawnych i instrumentów komunikacji, którymi warto się posługiwać, aby prowadzić skuteczną działalność związkową w wykorzystaniem instytucji dialogu społecznego (RDS/WRDS). Piotr Serafin w prezentacji definiował jak przygotować skuteczny przekaz medialny, jak rozmawiać i komunikować się efektywnie z młodymi pracownikami, wskazał na rolę dobrego przygotowania całych kampanii informacyjnych związków zawodowych.

????????????????????????????????????

W drugiej części spotkania wiceprzewodniczący Forum – kolega Marek Mnich poinformował  w imieniu władz krajowych o pracach Komisji Statutowej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie bardzo wiele się zmieniło w funkcjonowaniu prawa w Polsce, więc trzeba się stale do zmian dostosowywać. Z deklaracji wynikało, że będzie jeszcze możliwość wnoszenia uwag do projektu nowego Statutu FZZ. M. Mnich poruszył sprawy dotyczące działalności RDS, gdzie mamy obecnie nowe kierownictwo oraz sprawy dotyczące działalności Funduszu Wczasów Pracowniczych, gdzie FZZ jest reprezentowane we władzach przez Antoniego Dudę i Lucynę Dargiewicz. Zdaniem wiceprzewodniczącego niepokojące są sygnały, że obecna ekipa rządząca co innego deklarowała w czasie kampanii wyborczej, a co innego się obecnie robi w kontekście sytuacji KWK Makoszowy i KWK Krupiński, czy też wobec napiętej sytuacji w KHW S.A. W jego ocenie w przyszłym roku czeka nas bardzo wiele pracy związkowej i to co ważne to potrzeba nam jedności w działaniu i współpracy z pozostałymi centralami związkowymi.

Na zakończenie spotkania mecenas Krzysztof Bochnia omówił prace Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Prawa Pracy nad rządowym projektem ustawy o związkach zawodowych.

Galeria zdjęć:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.