RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

Sejm RP dyskutuje o Po…

W dniu 10 lutego 2021 rok…

Czy Polska wesprze inn…

Zmiany w USA związane z w…

Pakiet „FIT for 55” z …

17 września 2020r. Komisj…

Konsultacje Umowy Part…

Ministerstwo Funduszy i P…

Ministerstwo Klimatu i…

Rząd poinformował o przyj…

Posiedzenie plenarne R…

Premier Jarosław Gowin, P…

Porozumienie w sprawie…

Związki zawodowe tworzące…

«
»
Facebook

Związek

Początki PZZ „KADRA”

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” powstało w 1991. Nasza organizacja kontynuuje działania rozpoczęte w 1989 przez Porozumienie Związków Zawodowych Dozoru Górniczego „KADRA” oraz Związku Zawodowego Dozoru Górniczego „KADRA”. Związki zawodowe „KADRA” powstały w odpowiedzi na pilną potrzebę zabezpieczenia i obrony zarówno socjalnych i indywidualnych interesów pracowników etatu jak i pracowników zarządzających procesami produkcyjnymi. Bardzo ważne było dostarczenie tym pracownikom profesjonalnej opieki (wsparcia) prawnej jak i poza prawnej.

Kogo reprezentujemy?

Nasza organizacja reprezentuje pracowników wielu gałęzi przemysłu:

 • Górnictwo węgla kamiennego
 • Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego
 • Górnictwo nafty i gazu
 • Górnictwo cynku, ołowiu i soli
 • Hutnictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Zaplecze górnicze
 • Zaplecze naukowo-badawcze dla górnictwa
 • Przedsiębiorstwa komunalne i usługi

Siedziba PZZ „KADRA” znajduje się w Katowicach w południowej części Polski – nazywanej Śląsk, która jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski. Nasza organizacja jest reprezentatywną organizacją związkową (konfederacją na szczeblu krajowym) skupiającą związki zawodowe „KADRA” działające w poszczególnych zakładach. Wszystkie nasze organizacje członkowskie posiadają osobowość prawną potwierdzoną odrębną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PZZ „KADRA” jest członkiem, ale także założycielem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. Wspomniana organizacja jest naszym reprezentantem w dialogu społecznym na szczeblu krajowym. Reprezentanci FZZ biorą udział w:

 • Komisji Trójstronnej
 • Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego
 • Wojewódzkich Radach Zatrudnienia

Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do UE FZZ bierze udział w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Socjalnym (EESC).

Współpraca międzynarodowa

Przez lata działalności nasza organizacja rozwinęła także współpracę z organizacjami związkowymi na szczeblu międzynarodowym. PZZ „KADRA” jest członkiem następujących organizacji:

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w przeszłości było członkiem ICEM – International Federation of Chemical, Energy and General Workers Unions oraz EMCEF – European Mine, Chemical, Energy Workers Federation. W latach 2002-2010 PZZ „KADRA” pozostawała członkiem CEC – CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CADRES, oraz w tym okresie nawiązaliśmy współpracę z FECER (European Federation of Executives in the Sector of Energy and Related Research).