Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

GK Comments

GK Comments is a simple widget to display latest comments with user avatars:

comments_screen

The configuration of the widget is really simple:

As you can see, there are three important options:

  • Avatar size – this option is used to specify the size of the avatars displayed under each comment.
  • Word count – this option specifies the maximal amount of words displayed in each comment item.
  • Number of comments – it specifes the maximal amount of comments to display.

The GK Comments widget uses a built-in WordPress cache system and it refreshes the cache after every comments operation.