Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

Prosimy o wsparcie pom…

PZZ "KADRA" nawiązało w…

Apel PZZ "KADRA"

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Europejski przemysł wydobywczy w stronę sprawiedliwej transformacji

IndustriAll Europe zoorganizowało warsztat poświęconych europejskiej strategii surowcowej i przemysłowi wydobywczemu w kierunku sprawiedliwej transformacji w dniu 30 września 2021r. Spotkanie otwarła i prowadziła Judith Kirton-Darling, Z-ca sekretarza generalnego industriAll Europe. W spotkaniu udział wzieli m.in. Pani Kersin Jorma, Dyrektor DG GROW z Komisji Europejskiej,  związkowcy, przedstawiciele organizacji europejskich pracodawców górniczych – Pan Massimo Gasparon – Dyrektor ERMA i Pan Rolf Kuby Dyrektor Euromines. W czasie okrągłego stołu na temat krajowego wydobycia surowców głos zabrał Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”.

Podczas spotkania zajmowano się kwestiami odnoszącymi się do potrzeb rozwoju górnictwa w UE, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz do zabezpieczenia potrzeb rozwoju przemysłu wydobywczego w UE, rozwoju recyklingu odpadów i zamknięcia cyklu dostaw do europejskiego przemysłu w obliczu deficytów oraz rosnących potrzeb na surowce. Dyskutowano również o potrzebie zapewnienia ram dla dialogu sektora z otoczeniem, szczególnie z lokalnymi społecznościami, w tym dla budowania akceptacji społecznej dla rozwoju sektora, o zapewnieniu lepszej edukacji zawodowej tak aby utrzymać górnicze specjalizacje, o zwiększeniu nakładów na rozwój badań. Dyskutowano również o dekarbonizacji, gdzie głos zabrał m.in. Krzysztof Stanisławski opisujący działania podejmowane przez związki zawodowe w Polsce i odpowiadając na pytania uczestników.

Spotkanie naszej europejskiej centrali jest częścią podejmowanych działań w ramach projektu dotyczącego dekarbonizacji europejskiego przemysłu, w tym na temat działań jakie muszą zostać podjęte w europejskim przemyśle wydobywczym w stronę sprawiedliwej transformacji pracowników.

Grzegorz Trefon