Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Europejski przemysł wydobywczy w stronę sprawiedliwej transformacji

IndustriAll Europe zoorganizowało warsztat poświęconych europejskiej strategii surowcowej i przemysłowi wydobywczemu w kierunku sprawiedliwej transformacji w dniu 30 września 2021r. Spotkanie otwarła i prowadziła Judith Kirton-Darling, Z-ca sekretarza generalnego industriAll Europe. W spotkaniu udział wzieli m.in. Pani Kersin Jorma, Dyrektor DG GROW z Komisji Europejskiej,  związkowcy, przedstawiciele organizacji europejskich pracodawców górniczych – Pan Massimo Gasparon – Dyrektor ERMA i Pan Rolf Kuby Dyrektor Euromines. W czasie okrągłego stołu na temat krajowego wydobycia surowców głos zabrał Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”.

Podczas spotkania zajmowano się kwestiami odnoszącymi się do potrzeb rozwoju górnictwa w UE, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz do zabezpieczenia potrzeb rozwoju przemysłu wydobywczego w UE, rozwoju recyklingu odpadów i zamknięcia cyklu dostaw do europejskiego przemysłu w obliczu deficytów oraz rosnących potrzeb na surowce. Dyskutowano również o potrzebie zapewnienia ram dla dialogu sektora z otoczeniem, szczególnie z lokalnymi społecznościami, w tym dla budowania akceptacji społecznej dla rozwoju sektora, o zapewnieniu lepszej edukacji zawodowej tak aby utrzymać górnicze specjalizacje, o zwiększeniu nakładów na rozwój badań. Dyskutowano również o dekarbonizacji, gdzie głos zabrał m.in. Krzysztof Stanisławski opisujący działania podejmowane przez związki zawodowe w Polsce i odpowiadając na pytania uczestników.

Spotkanie naszej europejskiej centrali jest częścią podejmowanych działań w ramach projektu dotyczącego dekarbonizacji europejskiego przemysłu, w tym na temat działań jakie muszą zostać podjęte w europejskim przemyśle wydobywczym w stronę sprawiedliwej transformacji pracowników.

Grzegorz Trefon