Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Zakończenie Sporu Zbiorowego w Toyota w Wałbrzychu

W nocy z 13 na 14 lipca 2016 roku Porozumieniem z pracodawcą zakończył się spór zbiorowy w wałbrzyskich zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. (TMMP). Jak informuje Związek Zawodowy ?KADRA? przy Toyota każdy pracownik otrzyma w dniu 28 lipca 2016r. jednorazową nagrodę w wysokości 700 zł brutto. Ponadto dzięki wszczętemu przez związki zawodowe na przełomie kwietnia i maja 2016 roku sporu zbiorowego pracownicy uzyskali inne gratyfikacje pieniężne. Najważniejsze dla naszej organizacji jest jednak ustalenie, że regulamin wynagradzania i system ocen zostaną ponownie zrewidowane oraz zatwierdzone przy konsultacjach ze związkami zawodowymi, to była podstawa naszych postulatów – podkreślił z zadowoleniem Sylwester Czyż – Przewodniczący ZZ KADRA w Toyota.

Związek Zawodowy KADRA przy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu zauważa, że jednorazowa nagroda nie jest jedynym wynikiem sporu zbiorowego rozwiązanego przy udziale mediatora – Pana Michała Kuszyk, powiązanego zawodowo ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Związki zawodowe ?KADRA?, OPZZ i NSZZ ?Solidarność? wysuwały od lutego 2016 roku żądania wzrostu płacy zasadniczej o 4,5% dla wszystkich Pracowników w odniesieniu do roku 2015. Dzięki działalności związków zawodowych pracownicy otrzymali od pracodawcy podwyżki o 4% co zostało już zmienione wcześniej w umowach o pracę z pracownikami. Związkowcy z KADRY, OPZZ i NSZZ ?Solidarność? wysuwali też wspólny postulat podniesienia płacy zasadniczej wszystkim Pracownikom TMMP Sp. z o.o. o 250 zł brutto. Z wcześniejszych ustaleń z pracodawcą wynika, że Pracownicy otrzymają zamiast tego rozwiązania – specjalny socjalny pakiet medyczny o wartości 120 zł na Pracownika. Z ocen związkowców wynika, że łączna kwota premii z uwzględnieniem tych, które zostały już wypłacone wynosi od 1700 zł do 2300 zł.

Zgodnie z ustaleniami Związek Zawodowy ?KADRA? będzie zapewne jeszcze przystępować do negocjacji z pracodawcą lub zostanie powołana specjalna grupa robocza w sprawie oceny pracowniczej z podwyżką płacy zasadniczej dla wszystkich stanowisk pracy. Został również zawieszony obecnie funkcjonujący system różnicowania podwyżek w oparciu o wyniki moderacji za rok finansowy 2016.

Związek Zawodowy ?KADRA? jest jedną z 3 reprezentatywnych organizacji związkowych w TMMP. Wałbrzyska fabryka Toyoty, to jeden z największych zakładów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i największa fabryka podzespołów koncernu poza Japonią. Fabryka zatrudniała na dzień 30 czerwca 2016 roku – 1.454 osób. Firma produkuje skrzynie biegów oraz silniki do samochodów Toyota (Aygo, Yaris, Avensis, Corolla), które wysyłane są m.in. dla zakładów w Kolinie w Czechach produkujących dla Toyoty i Grupy PSA (podzespoły montowane są zarówno w pojazdach japońskiej marki, jak i w modelach francuskiego Citroena i Peugeota). Zakład w Wałbrzychu produkuje również skrzynie biegów dla brytyjskiego Lotusa.

Pełna treść Porozumienia zostanie upubliczniona pracownikom w zakładzie Toyota w Wałbrzychu.

GT