Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący Dariusz Trzcionka uczestniczył w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP) w dniu 9 lutego 2016r. W spotkaniu ROP brali udział parlamentarzyści, przedstawiciele premiera, związków zawodowych i pracodawców. Rada przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, a także stanowisko w sprawie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych…