Rada Ochrony Pracy o programie PIP i stanie bezpieczeństwa kolei.

Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP (ROP) zapoznała się z programem działania i planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Forum, przewodniczący FZZK – Stanisław Stolorz i przewodniczący PZZ „KADRA” – Dariusz Trzcionka. W pierwszej części posiedzenia zostało przyjęte stanowisko ROP w…