COP23 w Bonn – związki…

W konferencji klimatyczne…

Zarząd Główny PZZ "KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

REKOMPENSATY z tytułu …

Porozumienie Związków Zaw…

Posiedzenie Komisji do…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Światowy Dzień Godnej …

7 PAŹDZIERNIKA, każdego r…

Deputaty Węglowe

Pan Krzysztof Tchórzewski…

Stacja Ratownictwa Gór…

Bogusław Studencki w dniu…

«
»
Facebook

Przynależność do innych organizacji

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH   FZZ

PZZ „KADRA” jest członkiem, ale także założycielem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. FZZ jest członkiem Komisji Trójstronnej i  uczestnikiem dialogu społecznego na szczeblu krajowym. Reprezentanci FZZ biorą udział w:

  • Komisji Trójstronnej
  • Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego
  • Wojewódzkich Radach Zatrudnienia

Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do UE FZZ bierze udział w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EESC).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Forum Związków Zawodowych.

——————————————————————————————————————–

eiwf

 

 

 

European Industry Workers Federation zwana również jako „industriAll” powstała w dniu 16 maja 2012r. z połączenia Europejskiej Federacji Metalowców (EMF), Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Chemii i Energetyki (EMCEF) oraz Europejskiej Federacji Związków Zawodowych: Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego, Skórzanego i Obuwniczego (ETUF: TCL). IndustriAll zrzesza łącznie 8 milionów pracowników zakładów przemysłowych w Europie.

Głównym celem powstania i funkcjonowania IndustriAll jest usprawnienie negocjacji zbiorowych dla wzrostu wynagrodzeń, jak również poprawy warunków pracy i życia pracowników poprzez koordynację negocjacji zbiorowych i polityki społecznej na poziomie europejskim.

Europa potrzebuje zrównoważonego wzrostu przemysłowego, więcej miejsc pracy i poprawy bezpieczeństwa pracy, większych praw dla pracowników i obywateli, oraz zwiększenia solidarności i sprawiedliwości w dystrybucji dochodów i dóbr w Europie. IndustriAll to silny i skuteczny gracz na europejskiej arenie politycznej, powołany do coraz lepszego reprezentowania interesów pracowników zakładów przemysłowych w Europie.

Władze European Industry Workers Federation:

Przewodniczący: Michael Vassiliadis
Sekretarz generalny:  Ulrich Eckelmann
Zastępcy Sekretarza generalnego:  Bart SAMYN, Sylvain LEFEBVRE, Luc TRIANGLE

Siedziba oraz kontakt:

industriAll European Trade Union
Boulevard du Roi Albert II, 5, bte 10
1210 Brussels

Belgium

Tel: +32 (0)2 2271010
Fax: +32 (0)2 2175963

Więcej informacji znajduję sie na stronie internetowej federacji.

——————————————————————————————————————

IndustriALL Global Union logo-com

Globalny Związek Pracowników Przemysłu – zwany również jako „IndustriALL” reprezentuje łącznie 50 milionów pracowników z 140 krajów świata z górnictwa, energetyki i innych sektorów produkcyjnych. Jest siłąw globalnej solidarności i walce o lepsze warunki pracy pracowników oraz prawa związkowe na całym świecie.

IndustriALL jest odpowiedzią organizacji pracobiorców na wzrost roli międzynarodowych firm i potrzeb negocjacji z nimi warunków pracy na poziomie globalnym. IndustriALL walczy o model globalizacji, który w wymiarze gospodarczym i społecznym stawia ludzi na pierwszym miejscu, oraz oparty jest o demokrację i sprawiedliwość społeczną.

Organizacja ta została założona w dniu 19 czerwca 2012r. i zrzesza związki zawodowe należące poprzednio do trzech międzynarodowych federacji związków zawodowych: Międzynarodowej Federacji Metalowców (IMF), Międzynarodowej Federacji Pracowników Górnictwa, Chemii i Energetyki (ICEM) oraz Międzynarodowej Federacji Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego, Skórzanego (ITGLWF).

Władze IndustriALL Global Union:
Przewodniczący: Berthold Huber
Sekretarz generalny: Jyrki Raina
Wiceprzewodniczący:Senzeni Zokwana, R. Thomas Buffenbarger,  Hisanobu Shimada
Asystenci Sekretarza Generalnego: Fernando Lopes, Kemal Ozkan, Monika Kemperle

Siedziba oraz kontakt:

IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516
1227 Geneva Switzerland
Tel: +41 22 308 5050
Fax: +41 22 308 5055

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej federacji.