Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

Sejm RP dyskutuje o Po…

W dniu 10 lutego 2021 rok…

Czy Polska wesprze inn…

Zmiany w USA związane z w…

«
»
Facebook

Odznaczenia

Honorowy Kordzik Górniczy

Porozumienie Związków „KADRA” posiada decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o wyłączności dla nadawania i wręczania Honorowych Kordzików Górniczych , jak również wydane przez Urząd Patentowy RP Świadectwo Ochronne Nr 14658 na wzór zdobniczy z dnia 20 maja 1997 r oraz wydane przez w/w Urząd Świadectwo Rejestracji nr 10083. Ochrona prawna na w/w wzór zdobniczy została decyzją Urzędu Patentowego RP przedłużona do dnia 16.01.2015. Kordzik wręczany jest kadrze inżynieryjno-technicznej kopalń, przedsiębiorstw i spółek , za osiągnięcia i pracę zarówno na polu zawodowym jak i społecznym.

Zazwyczaj idealną okazją do wręczenia Kordzika jest Barbórka – święto górniczej braci lub inne święta branżowe.

Osoby zainteresowane nadaniem Honorowego Kordzika Górniczego zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznania ww. odznaczenia oraz do ewentualnego składania wniosku o nadanie odznaczenia. Formularz wniosku można pobrać z naszej strony.

WNIOSEK O NADANIE KORDZIKA

REGULAMIN NADANIA HONOROWEGO KORDZIKA GÓRNICZEGO
1. Osobom kierownictwa i dozoru, pracownikom górnictwa po nienagannym przepracowaniu 20 lat pod ziemią lub 30 lat na powierzchni może być nadany Honorowy Kordzik Górniczy.
2. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Honorowy Kordzik Górniczy może być nadany także innym osobom niż wymienionym w pkt. 1 a w szczególności osobom organizacji zakładowych związków zawodowych i stowarzyszeń inżynieryjno – technicznych.
3. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany na wniosek:
a. Zakładowej Organizacji Związkowej „KADRA”
b. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.
4. Ogłoszone wnioski zatwierdza Prezydium Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.
5. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany raz w roku.
6. Honorowy Kordzik Górniczy nosi się wyłącznie przy galowym mundurze górniczym, zawieszony przy lewym boku. W przypadku występowania w uroczystym płaszczu górniczym Honorowy Kordzik Górniczy nosi się pod płaszczem. Honorowy Kordzik Górniczy ma kwasty zielono – czarne z paskiem biało – czerwonym.
7. Do nadanego Kordzika należy wystawić akt. nadania. Akt nadania i nadane kordziki podlegają ścisłej ewidencji prowadzonej przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”.

———————–

Odznaka „Zasłużony dla KADRY” nadawane na podstawie uchwały Rady Krajowej z dnia 12 grudnia 2012 r.
Są nimi:
– Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Kadry”,
– Honorowa Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kadry”,
– Regulamin przyznawania do pobrania:

———————–

Odznaka XXV-lecia PZZ Kadra

———————–

 

Odznaki: XX-lecia PZZ Kadra, XV-lecia PZZ Kadra, X-lecia PZZ Kadra

———————–

Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej” zgodnie z uchwałą Rady Krajowej nadawane były do dnia 30 czerwca 2012 r.
Są nimi:
– Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”,
– Honorowa Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”