Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Odznaczenia

Honorowy Kordzik Górniczy

Porozumienie Związków „KADRA” posiada decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o wyłączności dla nadawania i wręczania Honorowych Kordzików Górniczych , jak również wydane przez Urząd Patentowy RP Świadectwo Ochronne Nr 14658 na wzór zdobniczy z dnia 20 maja 1997 r oraz wydane przez w/w Urząd Świadectwo Rejestracji nr 10083. Ochrona prawna na w/w wzór zdobniczy została decyzją Urzędu Patentowego RP przedłużona do dnia 16.01.2015. Kordzik wręczany jest kadrze inżynieryjno-technicznej kopalń, przedsiębiorstw i spółek , za osiągnięcia i pracę zarówno na polu zawodowym jak i społecznym.

Zazwyczaj idealną okazją do wręczenia Kordzika jest Barbórka – święto górniczej braci lub inne święta branżowe.

Osoby zainteresowane nadaniem Honorowego Kordzika Górniczego zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznania ww. odznaczenia oraz do ewentualnego składania wniosku o nadanie odznaczenia. Formularz wniosku można pobrać z naszej strony.

WNIOSEK O NADANIE KORDZIKA

REGULAMIN NADANIA HONOROWEGO KORDZIKA GÓRNICZEGO
1. Osobom kierownictwa i dozoru, pracownikom górnictwa po nienagannym przepracowaniu 20 lat pod ziemią lub 30 lat na powierzchni może być nadany Honorowy Kordzik Górniczy.
2. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Honorowy Kordzik Górniczy może być nadany także innym osobom niż wymienionym w pkt. 1 a w szczególności osobom organizacji zakładowych związków zawodowych i stowarzyszeń inżynieryjno – technicznych.
3. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany na wniosek:
a. Zakładowej Organizacji Związkowej „KADRA”
b. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.
4. Ogłoszone wnioski zatwierdza Prezydium Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.
5. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany raz w roku.
6. Honorowy Kordzik Górniczy nosi się wyłącznie przy galowym mundurze górniczym, zawieszony przy lewym boku. W przypadku występowania w uroczystym płaszczu górniczym Honorowy Kordzik Górniczy nosi się pod płaszczem. Honorowy Kordzik Górniczy ma kwasty zielono – czarne z paskiem biało – czerwonym.
7. Do nadanego Kordzika należy wystawić akt. nadania. Akt nadania i nadane kordziki podlegają ścisłej ewidencji prowadzonej przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”.

———————–

Odznaka „Zasłużony dla KADRY” nadawane na podstawie uchwały Rady Krajowej z dnia 12 grudnia 2012 r.
Są nimi:
– Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Kadry”,
– Honorowa Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kadry”,
– Regulamin przyznawania do pobrania: [wpdm_file id=11]

———————–

Odznaka XXV-lecia PZZ Kadra

———————–

 

Odznaki: XX-lecia PZZ Kadra, XV-lecia PZZ Kadra, X-lecia PZZ Kadra

———————–

Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej” zgodnie z uchwałą Rady Krajowej nadawane były do dnia 30 czerwca 2012 r.
Są nimi:
– Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”,
– Honorowa Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”