IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Ruszył międzynarodowy projekt „DUST”

W projekcie międzynarodowym DUST (Democratising Just Sustainability Transitions), w którym partnerem jest  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” rozpoczęły się pierwsze prace z dniem 1 lutego 2023 r. Zagadnienia poruszane w projekcie dotyczą m.in. sprawiedliwej transformacji.

Projekt DUST realizowany jest przez Technische Universiteit Delf, we współpracy z dużym konsorcjum złożonym z:

 • Strathclyde University,
 • Universitat Zurich,
 • Nordregio,
 • Center for the Study of Democracy,
 • Branderburgische Technische Universitat,
 • Cottbus-Senftenberg,
 • Stichting Isocarp Institute Center of Urban Excellence,
 • Ooze V.O.F.,
 • Hela Sverige ska leva Norrbotten,
 • Agentsiya za Regionalno Ikonomischesko Razvitie,
 • Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg,
 • Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”. 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w działania dotyczące zrównoważonej transformacji w regionach węglowych, ze szczególnym wsłuchaniem się w głos niezaangażowanych społeczności z europejskich regionów, mocno uzależnionych od energochłonnych gałęzi przemysłu. Wśród sub-regionów górniczych w UE i Polsce, w których realizowany będzie projekt są Katowice i Bełchatów. Mapa regionów:

Do zrozumienia czynników warunkujących partycypację w podejmowaniu zrównoważonych decyzji zostaną wykorzystane innowacyjne metody badawcze z udziałem obywateli. Badania pozwolą na stworzenie zaleceń związanych ze zwiększeniem integracyjnego zaangażowania społeczeństwa w transformację regionów węglowych.

DUST ma połączyć zorientowane podejście na rzecz projektowania narzędzi geograficznych, społecznych z narzędziami cyfrowymi służącymi do poprawy funkcjonowania konsultacji obywatelskich w różnych skalach. Projekt odpowiada na kluczowe wyzwanie społeczne i demokratyczne dla Europy, jakim jest włączenie głosu najmniej zaangażowanych społeczności. W regionach słabych strukturalnie, do jakich zalicza się regiony węglowe, które są również silnie uzależnione od energochłonnych gałęzi przemysłu, które najbardziej ucierpiały na transformacji. Projekt opierając się na zasadzie ?aktywnej pomocniczości?, wykorzysta innowacyjne połączenie metod badawczych oraz eksperymentalnego udziału obywateli. Całość działań ma zapewnić wgląd w decydujące czynniki udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie przemian w zakresie zrównoważonego rozwoju na różnych szczeblach.

Projekt DUST jest finansowany z Programu Komisji Europejskiej ?Horyzont Europa? ?Przyszłość demokracji i partycypacji obywatelskiej? (nr umowy o przyznanie grantu: 101094869). Prace projektowe potrwają łącznie 3 lata.