IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty górnicze

  • wykonywanie tam wentylacyjnych, izolacyjnych, oporowych itp.,
  • wykonywanie uszczelnień ociosów wyrobisk / torkretowanie,
  • remonty i konserwacja obmurzy wyrobisk takich jak:
                – podszybia,
                – komory pomp głównego odwadniania,
                – przekopy wykonane w obudowie murowej;

 

  • wzmacnianie i przebudowa wyrobisk dołowych,
  • wszelkiego rodzaju roboty betoniarskie, murarskie i zbrojeniowe.