Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Górnicze związki zawod…

Pismo skierowane do Wicep…

Centrale Związkowe ocz…

Pismo kierowane do Prezes…

PZZ "KADRA" prosi o ws…

Porozumienie Związków Zaw…

Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

«
»
Facebook

Zarząd Główny PZZ „KADRA”

Dariusz Trzcionka przewodniczył Zarządowi Głównemu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” z udziałem członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie zarządu w dniu 30 sierpnia 2018 r. omówili kształt opinii odnoszącej się do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby nie będące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (rekompensaty dla wdów i sierot). 

Członkowie zarządów zajęli się również sprawą opinii do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (likwidowanych kopalń do 2023 roku), a także opinią dotyczącą rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Zarząd Główny zajął się sytuacją w poszczególnych sekcjach branżowych.

Przewodniczący szczegółowo umówił przebieg i efekty konferencji Społeczny PRE_COP24 w Katowicach organizowaną przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. Inicjatywa z ramienia Forum była koordynowana przez Porozumienie.

Na posiedzeniu omówiono plany przygotowań i harmonogram zbliżających się spotkań oraz przyszłorocznych  uroczystości jubileuszowych XXX-lecia PZZ „KADRA”, a także Zjazdem Krajowym. 

Przewodniczący na posiedzeniu przedstawił informację z prac Prezydium FZZ.

Galeria zdjęć:

This slideshow requires JavaScript.