Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dialog młodych przedstawicieli związków zawodowych z Turcji i UE

W dniach 22-25 marca 2016 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych zrzeszonych „European Trade Union Confederation” w Trabzonie – Turcja. Spotkanie było kolejnym (czwartym) z cyklu projektu pt. „Dialog pomiędzy organizacjami związkowymi z Turcji i UE w kontekście młodych osób”. KM EKZZ były reprezentowane przez kraje: Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii, Polski, Francji, Niemiec oraz Turcji jako gospodarze spotkania. Reprezentantami z Polski byli Maurycy Kosewski oraz Marek Ryl (FZZ) i Rafał Mikołajczyk (NSZZ Solidarność).

Seminarium otworzył przemówieniem dyrektor projektu Patrick Itschert. Zaznaczył, że jest pozytywnie zaskoczony ilością uczestników oraz  podkreślił, że młodzi ludzie a szczególności młodzi działacze związków zawodowych to przyszłość.

Seminarium było podzielone na 3 bloki tematyczne:

  1. Organizacja pracy wśród młodych pracowników.
  2. Organizacja pracy oraz trudności na rynku pracy dla kobiet.
  3. Omówienie możliwości oraz problemów związanych z organizacją pracy dla emigrantów i uchodźców.

Realizacja każdego tematu zaczynała się od jego przedstawienia a następnie w grupach dyskutowano nad nowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Każdy temat był omawiany na zasadzie ?burzy mózgów? z wielką inicjatywą. Tematy okazały się bardzo trafne, zważając na obecne problemy związane z wchodzeniem „młodych” na rynek pracy. Uczestnicy podkreślili, że związki zawodowe spotykają się z licznymi problemami w swojej działalności np. niska wiedza wśród młodych pracowników, propaganda (anty ZZ) w mediach telewizji oraz rządów poszczególnych państw. Dodatkowo podkreślono wzrost bezrobocia, nagminne zatrudnianie młodych na tzw. umowach śmieciowych oraz problemy wynikające z relacji pracownik-pracodawca.

Konferencję podsumował Ignacio Doreste z ETUC, który podkreślił, że takie spotkania podnoszą świadomość o sytuacji związków zawodowych szczególnie wśród  młodych pracowników ?członków ZZ w UE oraz w Turcji. Tego typu spotkania pozwalają przedstawić problemy oraz wymienić się doświadczeniami na rynku ogólnoświatowym skutkując implementacją różnych rozwiązań w krajowych związkach zawodowych. W swojej prezentacji przedstawił również strukturę ETUC, liczbę członków oraz zakres jej działalności.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Seminarium.

Trabzon2

Opracował Marek Ryl.