IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KOLEJNE SPOTKANIE ZWIĄZKÓW W SPRAWIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

15 grudnia 2014 r. w biurze FZZ w Warszawie obyło się kolejne spotkanie przedstawicieli: FZZ, NSZZ Solidarność i OPZZ, poświęcone wypracowaniu wspólnego projektu zmian w dialogu społecznym. Forum reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Związkowi eksperci rozmawiali o swoim projekcie, który ma stać się przedmiotem rozmów z przedstawicielami organizacji pracodawców, podczas spotkania zaplanowanego na najbliższy piątek, 19 grudnia 2014 r.

Zasadnicze idee, jakie mają przyświecać nowym zasadom dialogu społecznego w Polsce, nie wywołują rozbieżności wśród partnerów społecznych.

Projekt ustawy, autorstwa trzech reprezentatywnych centrali związkowych, jest zbieżny co do przeważającej liczby zapisów. Jedynie kilka elementów eksperci pozostawiają do dalszych dyskusji, czy to z pracodawcami, czy to później – ze stroną rządową.

Związkowi eksperci, podczas spotkania omówili również wspólny projekt, który w ostatnich dniach otrzymali od strony pracodawców.

15 grudnia 2014 r., zgodnie z ustaleniami liderów organizacji związkowych i pracodawców, wspólny projekt związkowy został przesłany pracodawcom, na ręce prezesa BCC.

Anna Grabowska