IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych solidaryzuje się z górnikami !

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wyraziło pełne poparcie dla górników walczących o zachowanie swoich miejsc pracy. Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca OZZPiP w Warszawie w piśmie do Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podkreśliła, że „nieustannie jesteśmy zaskakiwani często nieprzemyślanymi, godzącymi w dobra i prawa pracownicze decyzjami rządzących i pracodawców. Ciężko w obecnych czasach pełnić wybrane przez nas zawody wymagające ogromnego poświęcenia, odpowiedzialności i skupienia.

Górnicy otrzymują z różnych stron życzliwe uwagi, podziękowania za świadczoną pracę, a nawet (głównie przed wyborami) wsparcie polityków, ale gdy potrzeba podjąć faktyczną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, postanawia się zamykać kopalnie, zupełnie nie licząc się z pracownikami i faktem, że tysiące  rodzin straci miejsca pracy i źródła utrzymania.

Polskie pielęgniarki wyrażają nadzieję, że podejmowane przez związki zawodowe  działania na rzecz obrony kopalni odniosą zamierzony skutek.

Pełna treść listu do pobrania: