Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty szybowe

Specjalistyczne roboty szybowe:
  • wymiana zbrojenia szybowego głównego i pomocniczego,
  • remonty i konserwacje urządzeń przyszybowych,
  • remonty i konserwacje wież szybowych,
  • zakładanie i wymiana lin szybowych i naczyń wyciągowych,
  • naprawa obmurza szybowego,
  • likwidacja górniczych wyciagów szybowych i wyposażenia szybów,
  • likwidacja podszybi i szybów,
  • obsługa i rewizje górniczych wyciągów szybowych.