Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty szybowe

Specjalistyczne roboty szybowe:
  • wymiana zbrojenia szybowego głównego i pomocniczego,
  • remonty i konserwacje urządzeń przyszybowych,
  • remonty i konserwacje wież szybowych,
  • zakładanie i wymiana lin szybowych i naczyń wyciągowych,
  • naprawa obmurza szybowego,
  • likwidacja górniczych wyciagów szybowych i wyposażenia szybów,
  • likwidacja podszybi i szybów,
  • obsługa i rewizje górniczych wyciągów szybowych.