IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Tag Archives: porozumienie z dnia 17 lipca 2015

Porozumienie z dnia 17 lipca 2015 r.

Zarządy Kompanii Węglowej i Węglokoksu Rybnickiego Okręgu Wydobywczego podpisały 17 lipca 2015 roku porozumienie będące konsekwencją Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związków zawodowych. Potwierdzono, że do czasu zawarcia w Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy Sp. z o.o (nowy pracodawca zwany dalej Nową Kompanią Węglową) zakładowego układu zbiorowego pracy, jednak nie dłużej niż przez…

Read more