Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych

Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” uczestniczył w spotkaniu Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych województwa śląskiego. Posiedzenie w dniu 4 marca 2020r. otwarł Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. 

W czasie spotkania Bogusław Studencki, Grzegorz Trefon i dr Sylwia Jarosławska-Sobór zaprezentowali założenia dla projektu PZZ „KADRA” i GIG pod tytułem „KWK. Kopalnia Wiedzy i Kompetencji”. Koncepcję tego projektu nasza centrala zgłosiła do realizacji wraz z oczekiwaniem udzielenia wsparcia dla jego realizacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W czasie spotkania zespół projektowy odpowiadał na pytania członków Zespołu, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedstawił również prezentację podsumowującą stan przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego oraz podsumowano prace prowadzone przy udziale firmy PwC.

Z danych Urzędu Marszałkowskiego, Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego powstanie dla łącznie 7 podregionów:

  • katowickiego,
  • bytomskiego,
  • sosnowieckiego,
  • gliwickiego,
  • tyskiego,
  • rybnickiego,
  • bielskiego.

Informacje o opracowywanym Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego – link. Województwo Śląskie czekają poważne wyzwania związane z procesem przejścia do neutralności klimatycznych, gdyż region jest najbardziej uzależniony od paliw kopalnych w UE, a miejsca pracy w górnictwie węgla są podstawą wielu lokalnych gospodarek i rynków pracy.

Zgodnie z prezentowanym przez PwC raportem województwo śląskie w toku transformacji musi się liczyć z licznymi zagrożeniami dla bezpośrednich miejsc pracy, które ocenia się na liczbę 175 tys. Niżej rysynek przedstawiający wyliczenia PwC prezentowane na spotkaniu m.in. z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawicieli rządu RP, przedsiębiorców, samorządów lokalnych, przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

Grzegorz Trefon