Koalicja na rzecz spra…

Koalicja europejskich zwi…

Życzenia barbórkowe

Koleżanki i koledzy! Z o…

Zespół regionalny ds. …

Grzegorz Pytel - członek …

Spotkanie z Panią Mini…

Przedstawiciele polskich …

Sprawiedliwa transform…

PZZ "KADRA" uczestniczy w…

KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

«
»
Facebook

Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych

Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” uczestniczył w spotkaniu Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych województwa śląskiego. Posiedzenie w dniu 4 marca 2020r. otwarł Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. 

W czasie spotkania Bogusław Studencki, Grzegorz Trefon i dr Sylwia Jarosławska-Sobór zaprezentowali założenia dla projektu PZZ „KADRA” i GIG pod tytułem „KWK. Kopalnia Wiedzy i Kompetencji”. Koncepcję tego projektu nasza centrala zgłosiła do realizacji wraz z oczekiwaniem udzielenia wsparcia dla jego realizacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W czasie spotkania zespół projektowy odpowiadał na pytania członków Zespołu, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedstawił również prezentację podsumowującą stan przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego oraz podsumowano prace prowadzone przy udziale firmy PwC.

Z danych Urzędu Marszałkowskiego, Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego powstanie dla łącznie 7 podregionów:

  • katowickiego,
  • bytomskiego,
  • sosnowieckiego,
  • gliwickiego,
  • tyskiego,
  • rybnickiego,
  • bielskiego.

Informacje o opracowywanym Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego – link. Województwo Śląskie czekają poważne wyzwania związane z procesem przejścia do neutralności klimatycznych, gdyż region jest najbardziej uzależniony od paliw kopalnych w UE, a miejsca pracy w górnictwie węgla są podstawą wielu lokalnych gospodarek i rynków pracy.

Zgodnie z prezentowanym przez PwC raportem województwo śląskie w toku transformacji musi się liczyć z licznymi zagrożeniami dla bezpośrednich miejsc pracy, które ocenia się na liczbę 175 tys. Niżej rysynek przedstawiający wyliczenia PwC prezentowane na spotkaniu m.in. z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawicieli rządu RP, przedsiębiorców, samorządów lokalnych, przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

Grzegorz Trefon