IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie Partnerów w projekcie Horizon ?DUST?

TU Delft zorganizowało spotkanie w ramach projektu DUST, w którym partnerem jest Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”. Projekt ma zadanie skupić się na różnych perspektywach i strategiach dla zrównoważonych przemian. Partnerzy projektu spotkali się aby omówić planowaną realizację projektu Democratising jUst Sustainability Transitions lub nazywany w skrócie DUST pod przewodnictwem TU Delft. Projekt rozpoczął się 1 lutego 2023 r. i potrwa 3 lata.

Spotkanie w Delft w Holandii pozwoliło m.in. omówić realizację projektu. Dla PZZ „KADRA” była to pierwsza okazja do osobistego spotkania się w pełnym gronie partnerów i podzielenia się własną perspektywą odnośnie projektu. Dzięki spotkaniu poznano również plany lidera i pozostałych partnerów w projekcie oraz omówiono działania i ambicje w związku z realizacją projektu. Spotkanie trwało łącznie 2 dni, w czasie których przedyskutowano jak podejmować wspólnie działania i jak kształtuje się pozycjonowanie projektu.

W pierwszym dniu spotkania m.in. przedstawiono działania informacyjne jakie zostały podjęte, w tym przygotowaną własną stronę internetową projektu, która jest dostępna m.in. w języku polskim. Strona służy do dzielenia się wiadomościami, procesami i wynikami projektu, w tym koncentruje się na działaniach w różnych regionach. Zachęcamy do śledzenia projektu:

https://www.dustproject.eu/pl/about

Pierwsze spotkanie „kick-off” nie ominęło spraw organizacyjnych, które zaprezenowała Anna Gralka (TU Delft), Samir Amin i Yoanna Clouete (ISOCARP Institute). Prezentacje dotyczyły np. jak usprawnić wdrażanie działań DUST i jak zachować skuteczną komunikację przez cały czas realizacji projektu.

W pierwszym dniu W trakcie 3 sesji dyskusji skupiono się na kluczowych aspektach realizacji projektu, korzystając z możliwości dzielenia się własną wiedzą przez uczestników spotkania. 

W czasie drugiego dnia spotkania inauguracyjnego DUST odbyło się publiczne seminarium, na którym Martin Ferry z University of Strathclyde, Ellen van Bueren z TU Delft, Paolo Graziano z Uniwersytetu w Padwie, Cristina Cavaco z Uniwersytetu w Lizbonie, Adam Drobniak i Artur Ochojski z Akademii Ekonomicznej w Katowicach przedstawili różne perspektywy związane z projektem, zaczynając od roli polityki spójności, aż po angażowanie obywateli. Spotkanie podkreśliło znaczenie zrozumienia istniejących narracji, wykorzystania komunikacji afektywnej i zastosowania innowacyjnych narzędzi do budowania zaangażowania.

W spotkaniu w Delft w Holandii Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” reprezentował Grzegorz Trefon.