Centrale Związkowe ocz…

Pismo kierowane do Prezes…

PZZ "KADRA" prosi o ws…

Porozumienie Związków Zaw…

Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

«
»
Facebook

Rada Krajowa w Mysłowicach

Członkowie Rady Krajowej reprezentujący organizacje członkowskie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” obradowali na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016r. w Mysłowicach. Jako pierwszy zabrał głos i przedstawił sprawozdanie z działalności PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”. W czasie posiedzenia Rady Krajowej została przedstawiona informacja przez Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Stefanka z realizacji budżetu PZZ „KADRA” za 2015 rok, a także zostało omówione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZZ – Piotra Szeredę – sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu brał również udział Ryszard Wyględacz – Prezes Fundacji Rodzin Górniczych, który podziękował przewodniczącym Kadry za wsparcie i wspólną działalność. Przypomniał zawarte porozumienie między Fundacją i PZZ „KADRA”, które pozwoliło udzielić podopiecznym Fundacji znacznego wsparcia.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności Porozumienia od ostatniego posiedzenia Rady Krajowej w grudniu 2015 roku. Szef Kadry zauważył, że KADRA jako odpowiedzialny partner społeczny broniła w ostatnim półroczu praw naszych członków, a nasi przedstawiciele biorą udział w pracach instytucji dialogu społecznego na poziomie krajowym, wojewódzkim i branżowym. Przewodniczący KADRY podkreślał, że Porozumienie wciąż  przyjmuje nowe organizacje członkowskie – są to Związek Zawodowy Inżynierów Techników Grupy LOTOS,  którego przewodniczącym jest kolega Andrzej Trzciński oraz Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, którego przewodniczącym jest kolega Jarosław Doliński.  PZZ „KADRA” opiniuje również różne dokumenty istotne dla przyszłości Kraju i projekty ustaw przygotowane w procesie legislacyjnym.

Galeria:

This slideshow requires JavaScript.