Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dobra praca w przemyśle

INFOGRAFIKI:

Jak można przyłączyć się do kampanii?

Podczas różnych wydarzeń związkowych zrób zdjęcie wraz z plakatem kampanii i wyślij na adres e-mailowy: grzegorz.trefon@kadra.org.pl

W innych przypadkach możesz udostępniać swoje zdjęcia w sieciach społecznościowych, dodając hashtagi #GoodIndustrialJobs i oznaczając industriAll Europe @industriAll_EU na Twitterze (X), @industriAll Europe na Facebooku i LinkedIn

Filmy

Nagranie wideo można ponownie wysłać na podany adres e-mailowy: grzegorz.trefon@kadra.org.pl oraz udostępniać go ponownie na Twitterze (X), Facebooku i LinkedIn, używając hasztagów #GoodIndustrialJobs i oznaczając industriAll Europe @industriAll_EU na Twitterze (X), @industriAll Europe na Facebooku i LinkedIn.

Zachęcamy aby potwierdzać wsparcie kampanii powtarzając na fimie: Musimy zrobić to teraz, aby zapewnić dobre miejsca pracy w przemyśle i wspomnieć, z jakiej podstawowej organizacji oni pochodzą.

Dokumenty kampanii

– w opracowaniu –

DOBRE MIEJSCA PRACY W PRZEMYŚLE.

BEZPIECZNE. DOBRZE PŁATNE. TRWAŁE.

W ostatnich latach europejscy producenci i ich pracownicy stanęli w obliczu bezprecedensowej fali kryzysu. Pracownicy przemysłowi słusznie obawiają się o swoje miejsca pracy, płace, warunki pracy i swoje społeczności.

W obliczu rosnącej niestabilności pilnie potrzebujemy proaktywnego europejskiego planu przemysłowego. Planu opartego na inwestycjach, solidarności, wysokiej jakości miejscach pracy i innowacjach, zgodnie z naszymi zobowiązaniami klimatycznymi.

Nasz plan jest pilnie potrzebny, aby uniknąć większej deindustrializacji i fragmentacji, a koncentruje się on na ośmiu kluczowych rozwiązaniach.

Po pierwsze, musimy zapewnić, by rządy prawa respektowały prawa pracowników i związków zawodowych.

Demokracja przemysłowa jest podstawą demokracji obywatelskiej i nie możemy stracić naszych demokratycznych praw do zgromadzeń, strajków i wolności zrzeszania się.

Na napiętym rynku pracy cała polityka musi kierować się kompasem dobrych miejsc pracy, aby wspierać zmiany w naszych branżach, gwarantowane przez unijne ramy prawne sprawiedliwej transformacji.

Wszyscy pracownicy powinni mieć prawo do szkolenia dobrej jakości, aby zapobiec spadkowi umiejętności i zagwarantować bezpieczeństwo zatrudnienia podczas przemian w przemyśle.

Potrzebujemy również prawdziwego programu inwestycji przemysłowych, bez czeków in blanco, aby napędzać łańcuchy wartości czystych technologii, z wpisaną solidarnością i planem tworzenia dobrych miejsc pracy dla każdego regionu.

Każdy, zarówno w pracy, jak i w domu, ma prawo do niskoemisyjnej, przystępnej cenowo energii, którą można zapewnić jedynie poprzez szeroko zakrojoną reformę europejskiego sektora energetycznego.

Na arenie międzynarodowej musimy zapewnić uczciwe warunki handlowe między UE a jej partnerami gospodarczymi.

Zależy to od dobrych miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw, poszanowania celów zrównoważonego rozwoju ONZ i praw człowieka w krajach trzecich.

Pracując razem, musimy stworzyć sensowną politykę klimatyczną i energetyczną UE, która może zmniejszyć emisje, ale także chronić europejski przemysł.

Wreszcie, dialog społeczny i zaangażowanie pracowników są niezbędne do budowania odpornych gałęzi przemysłu na wszystkich poziomach. Decyzje dotyczące nas nie powinny być podejmowane bez nas.

Podział i deindustrializacja nie są naszymi jedynymi opcjami w dobie kryzysu.

Jest inny sposób. Dzięki naszej wspólnej sile i jedności możemy zapewnić bezpieczne, dobrze płatne i trwałe miejsca pracy w przemyśle.