Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty górnicze

  • wykonywanie tam wentylacyjnych, izolacyjnych, oporowych itp.,
  • wykonywanie uszczelnień ociosów wyrobisk / torkretowanie,
  • remonty i konserwacja obmurzy wyrobisk takich jak:
                – podszybia,
                – komory pomp głównego odwadniania,
                – przekopy wykonane w obudowie murowej;

 

  • wzmacnianie i przebudowa wyrobisk dołowych,
  • wszelkiego rodzaju roboty betoniarskie, murarskie i zbrojeniowe.