Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Sprawiedliwa Transformacja w Regionie Śląskim

Bogusław Studencki był gościem spotkania organizowanego w Katowicach przez Instytutu Badań Strukturalnych, poświęconego Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Śląskim. Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” zauważył w czasie panelu dyskusyjnego, że potrzebny jest zdrowy rozsądek w kontekście planowania rozwoju energetycznego Kraju, a związki zawodowe mają do odegrania ważną rolę obrony interesów pracowników. Bardzo istotne dla PZZ „KADRA” i FZZ jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, którego kotwicą jest i będzie węgiel, chcemy aby był to węgiel polski a nie z zagranicy. W czasie dyskusji podczas spotkania głos zabierali też Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i Grzegorz Trefon.

Instytut Badań Strukturalnych zaprezentował prezentacje badań Jana Witajewskiego-Baltvilks, Aleksandra Szpor i Daniela Kiewra koncentrujących się na wpływie transformacji na rynek pracy w Polsce, a także opinii górników z badań ankietowych dotyczących czynników decydujących o możliwości podjęcia pracy poza sektorem górnictwa węgla kamiennego. Z ostatnich badań prowadzonych przez dr Daniela Kiewra (IBS) wynikało, że polscy górnicy najlepiej oceniają zaangażowanie w zapewnienie sprawiedliwej transformacji – pracodawców i związków zawodowych, a bardzo niską ocenę stawiają Unii Europejskiej i samorządom.

Słuchacze wielokrotnie podkreślali, że jest wciąż wiele pracy do wykonania aby dokładnie i dobrze informować pracowników o zachodzących zmianach na rynku pracy, oraz o tym co w tej sprawie robią np. instytucje UE i samorząd. Z badań wynikało, że obecnie najbardziej atrakcyjne sektory dla górników jako ewentualne miejsca pracy są przemysł wydobywczy, transport, motoryzacja i budownictwo. Za najmniej atrakcyjne górnicy w badaniach IBS wskazywali: rolnictwo, sektor usług publicznych, przemysł chemiczny i spożywczy.

Spotkanie otwartę przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego – Pana Wojciecha Kałużę oprócz prezentacji wyników badań IBS pozwoliło na dyskusję między przedstawicielami różnych środowisk, w tym Pana Jerzego Janczewskiego – Wiceprezesa Zarządu PGG Sp. z o.o., Pana Marka Zychla – Prezesa Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Krzysztofa Wrana – Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk, Panią Stefanię Koczar-Sikorę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Regionalnego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim oraz Bogusława Studenckiego – sekretarza generalnego FZZ.

W dyskusji wskazywano na rolę samorządu regionu śląskiego przy przygotowaniu nowych rozwiązań finansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej po 2021 roku, zmianach klimatu, problemach ochrony powietrza, roli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i partnerów społecznych, o wywieraniu presji na wspieranie programów adresowanych dla regionów górniczych – takich jak Śląsk, o potrzebie współpracy z organizacjami pozarządowymi, o rozwoju alternatywnych i nowoczesnych sektorów aktywności gospodarczej, o zmianach strukturalnych w regionach górniczych, o rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także o obawach pracodawców i związków zawodowych, że zmiany będą prowadzone na koszt firm i ich pracowników.

Grzegorz Trefon