Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

Konferencja klimatyczn…

W dniach od 2 do 13 grudn…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty szybowe

Specjalistyczne roboty szybowe:
  • wymiana zbrojenia szybowego głównego i pomocniczego,
  • remonty i konserwacje urządzeń przyszybowych,
  • remonty i konserwacje wież szybowych,
  • zakładanie i wymiana lin szybowych i naczyń wyciągowych,
  • naprawa obmurza szybowego,
  • likwidacja górniczych wyciagów szybowych i wyposażenia szybów,
  • likwidacja podszybi i szybów,
  • obsługa i rewizje górniczych wyciągów szybowych.