Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

Zapytanie ofertowe nr …

Opis przedmiotu zamówieni…

Informujemy o śmierci …

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Specjalistyczne roboty szybowe

Specjalistyczne roboty szybowe:
  • wymiana zbrojenia szybowego głównego i pomocniczego,
  • remonty i konserwacje urządzeń przyszybowych,
  • remonty i konserwacje wież szybowych,
  • zakładanie i wymiana lin szybowych i naczyń wyciągowych,
  • naprawa obmurza szybowego,
  • likwidacja górniczych wyciagów szybowych i wyposażenia szybów,
  • likwidacja podszybi i szybów,
  • obsługa i rewizje górniczych wyciągów szybowych.