Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

Zespół problemowy do spraw rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego zajął się propozycjami zmian w ustawie o RDS, sprawami wojewódzkich rad dialogu społecznego, pismem z MEN i MNiSZW oraz sprawą dziennikarzy i pracowników programów trzeciego i drugiego polskiego radia. W posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017r. w Warszawie uczestniczył Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i członek Prezydium FZZ.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z projektem nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Nawiązując do uzgodnień z poprzedniego posiedzenia część organizacji reprezentowanych w RDS (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Lewiatan, BCC i Pracodawcy RP przekazało robocze stanowiska w powyższej sprawie. Podczas posiedzenia dyskutowano tematykę kierunków i zakresu nowelizacji ustawy o RDS, w tym o:

  • zakresie podmiotowym i przedmiotowym zmiany ustawy,
  • reprezentatywności RDS i organizacji partnerów,
  • roli i finansowaniu WRDS
  • oraz o procedurach formalnych i formach pracy (zespoły, komisje, ustalanie stanowisk).

Forum postulowało wprowadzenie zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w zakresie dotyczącym:

  • finansowania organizacji pracodawców i pracobiorców,
  • trwałego zagwarantowania zapewnienia finansowania WRDS ze środków budżetu Państwa niezależnie od umiejscowienia ich działalności przy Wojewodzie lub Marszałkach województw
  • oraz zapewnienia zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach.

W czasie posiedzenia głos zabrał Bogusław Studencki, który zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu o uwzględnienie wniosku złożonego przez FZZ w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie analizy wpływu podniesienia progów reprezentatywności związków zawodowych na pluralizm  i reprezentowanie interesów różnych grup. Przewodniczący B. Studencki podkreślił m.in. potrzebę wzmacniania dialogu społecznego i jego uczestników wskazując na rosnący spadek liczby członków związków zawodowych w Kraju w ciągu ostatnich 25 lat. Podczas posiedzenia zwrócił uwagę na konieczność dodania zapisów, które stanowiłyby o możliwości uzyskania reprezentatywności przez wspólną reprezentację organizacji związkowych w ramach federacji tzw. reprezentatywność łączna. Przewodniczący przywołał również postulaty wcześniej zgłaszane na spotkaniach, a także pisemne propozycje zmian naszej centrali z 2016 roku oraz odpowiedź od ministra Stanisława Szweda z MRPiPS.

GT