Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Komisja Gospodarki Narodowej – Senat RP

20 stycznia 2015 r. Przewodniczący PZZ KADRA ? Dariusz Trzcionka, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej na której omawiano poprawki do poselskiego projektu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 ? 2015 oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawione w ustawie zmiany określają zasady nabycia kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, zasady przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach oraz ich likwidacji.

Omawiane we wtorek poprawki senackie wprowadzały do nowelizowanej ustawy węglowej zapisy z zawartego w sobotę porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową, które odbyło się w Śląskim Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim. Jedną z kluczowych poprawek, która został przyjęta, jest poprawka wprowadzająca pakiet socjalny dla górników.

Spośród reszty przyjętych poprawek dwie z nich są poprawkami uszczegóławiającymi, trzy doprecyzowują zapisy podatkowe, a ostatnia z nich włącza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do procesu ewentualnego zbywania zrestrukturyzowanych kopalń (sejm rekomendował ominięcie tej instytucji).

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 stycznia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

  • ? Komisji Gospodarki Narodowej,
  • ? Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 816 A).
Mniejszość komisji wnosiła o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy.