IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zarząd Główny PZZ „KADRA”

W czasie ostatniego posiedzenie Zarządu Głównego PZZ „KADRA” w dniu 21 stycznia br. Przewodniczący Dariusz Trzcionka szczegółowo omówił proces negocjacji Porozumienia podpisanego w dniu 17 stycznia 2015r. ze stroną rządową.

Przewodniczący w dyskusji na posiedzeniu omawiał też poszczególne uwarunkowania dotyczące ustaleń zawartych w Porozumieniu oraz omówił proces konsultacji, w tym przebieg trwającego procesu legislacyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Członkowie Zarządu zapoznali się również z działaniami sztabu protestacyjnego w którym udział bierze Tadeusz Chwałka – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

W czasie spotkania członkowie Zarządu omówili również problemy i działania innych Sekcji branżowych. Sekcja hutnictwa PZZ „KADRA” poinformowała o wzięciu udział u w zainicjowanym spotkaniu w sprawach pomocy dla przemysłu energochłonnego w dniu 20 stycznia br. po zawartym Porozumieniu.