IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Młodych

W dniu 25 maja 2018r. w Katowicach odbyło się spotkanie Komisji Młodych Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele PZZ „KADRA” wiceprzewodniczący Marek Gacka ? opiekun KM w PZZ KADRA oraz mecenas Bogusław Pirecki.

Celem spotkania było podsumowanie działalności KM w 2017r. oraz omówienie bieżących spraw i przedyskutowania dalszych planów działalności na rok 2018 i następne lata. W trakcie dyskusji podkreślono, aby członkowie  utrzymywali aktywność w działalności związkowej w spotkaniach organizowanych w Polsce jak i w Europie. Korzystając z obecności na spotkaniu zaproszonych gości poruszono dwa istotne tematy: ustawę o ochronie danych osobowych tzw. RODO oraz planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Szczegółowo ten temat omówił mecenas Pirecki. W trakcie dyskusji na temat ustawy o RODO zwrócono uwagę na najważniejsze obszary jakimi związek powinien się zająć, aby bezproblemowo kontynuować działalność związkową w świetle nowych przepisów. Najważniejszą czynnością wśród zmian jest określenie danych jakie będą przetwarzane oraz uzyskanie zgody na ich przetwarzanie od każdego członka związku.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie istotnego tematu jakim są planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Na zakończenie zebrania Przewodniczący KM przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Młodych PZZ „KADRA” za 2017 rok.

Opracował: Marek Ryl