Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

Ręce precz od Turowa -…

Górnicy z kompleksu Turów…

«
»
Facebook

Konsultacje Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zainicjowało konsultacje społeczne dla Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami rządu RP i KE chodzi o 76 miliardów euro pochodzące z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt dla Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt ma być konsultowany we wszystkich województwach, a zgodnie z deklaracją Ministra Finansów w konsultacje zostaną również włączeni partnerzy społeczni i gospodarczy.

Informacja o konsultacjach dostępna na stronie MFiPR:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/

Broszura informacyjna:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97650/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna.pdfhttps://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf

Podstawowe informacje o planach rządu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/98172/Prezentacja_UP_KPO_1022021.pdf

Treść projektu Umowy skierowany do konsultacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf