Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dyrektywa o wynagrodzeniu minimalnym

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zwróciło się z prośbą do Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz – Bąk z prośbą o informację dotyczącą prac nad implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. 

Negocjacje zbiorowe w Europie zmierzają w kierunku ostatecznego rozwiązania. Najbardziej niepokojący jest stan rokowań zbiorowych, który w Polsce jest znacząco poniżej oczekiwanego w UE progu 80% i z tego powodu konieczne są działania służące zawieraniu układów zbiorowych pracy na poziomie sektorowym i przedsiębiorstw. 

Pomimo faktu, iż negocjacje zbiorowe są kluczową instytucją w procesie integracji  europejskiej i rozwoju jednolitego rynku europejskiego oferującego korzyści zarówno pracownikom jak i kapitałowi, to krajowe systemy rokowań zbiorowych nie mogą spać spokojnie. W kraju potrzebne będą zmiany. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w krajach wschodniej Europy. W Polsce zgodnie z analizą Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) sytuacja jest trudna, a poziom pokrycia układami zbiorowymi spadł do 13%. Należy zauważyć, że jest to najniższy poziom w krajach UE. Z tych powodów na Polsce ciąży odpowiedzialność za poprawę sytuacji w nadchodzących latach.

Dyrektywa o płacy minimalnej stwarza możliwości dla większej liczby negocjacji zbiorowych oraz bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń. Wymaga to jednak wspólnych europejskich wysiłków, aby urzeczywistnić ją w terenie. W związku z napiętą sytuacją na rynkach pracy widzimy również potencjalne możliwości zapewnienia dobrych warunków pracy i dążenia do zwiększenia oraz poprawy umiejętności zawodowych. Europejska dyrektywa stwarza w wielu krajach możliwości poprawy praw związków zawodowych, zwiększenia zasięgu rokowań zbiorowych i promowania bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń. Europejska dyrektywa daje możliwość stworzenia niezbędnego środowiska prawnego wspierającego negocjacje zbiorowe w państwach członkowskich. Sprawiedliwsze płace możemy osiągnąć tylko dzięki negocjacjom zbiorowym.

Rząd RP wraz z organizacjami partnerów społecznych powinien przygotować system zachęt służących zawieraniu nowych porozumień i wzmocnić w pierwszej kolejności sektorowy / branżowy dialog społeczny.

Negocjacje zbiorowe pozostają kluczowym elementem pracy polskich związków zawodowych i PZZ „KADRA” dla dobra wszystkich pracowników. 

Treść pisma z zapytaniem do Pani Minister – do pobrania

Grzegorz Trefon