Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” otworzył w dniu 10 kwietnia 2024 r. uroczystą Akademię XXXV-Lecia naszej organizacji w Paniówkach.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” celebruje w tym roku jubileusz 35-lecia. W trakcie Akademii XXXV-Lecia przemawiali zacni goście: pracodawcy, przedstawiciele nauki, przewodniczący organizacji związkowych, a przede wszystkim tworzący historię KADRY tj. poprzedni jak i obecny Przewodniczący, koledzy Henryk Hajduk, Jerzy Kulisz i Dariusz Trzcionka.

Akademia XXXV-lecia stała się wyśmienitą okazją aby ponownie spotkać zasłużonych działaczy i twórców Porozumienia. Nasi koledzy dyskutowali o działalności związkowej, a w czasie Akademii bardzo wiele czasu poświęcono historii ruchu związkowego w Polsce, tworzeniu organizacji związkowych KADRA począwszy od 1989 roku w celu obrony pracowników wielu sektorów przemysłu. Ta droga na jakiej przez ostatnie 35 lat wytrwale podążamy nie zawsze była prosta, lecz mogliśmy liczyć na zaufanie Pracowników, wsparcie dla KADRY, koleżeńską współpracę i wzajemny szacunek. Pozostawaliśmy otwarci na rozmowę, wymianę opinii, byliśmy i będziemy też gotowi na walkę o prawa pracowników!

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” podkreślił, że tak jak w początkach istnienia związku, tak i dzisiaj najważniejsze są miejsca pracy. Ostatnie 35 lat naszej działalności cechowało prowadzenia dialogu, negocjacji i zawieranie porozumień ? one mówią prosto, że byliśmy odpowiedzialnym partnerem społecznym. Wiele z dokumentów podpisanych przez stronę społeczną takich jak układy zbiorowe, kontrakt terytorialny dla województwa katowickiego, i bliższe współczesnym czasom ? 2 umowy społeczne ? to przez te zbiorowe porozumienia i dialog wpływaliśmy na rozwój kraju na dziesięciolecia. To w jaki sposób budowaliśmy partnerstwo społeczne zależało od szacunku władzy i pracodawców wobec Nas oraz od tego jak były tworzone i gwarantowane stabilne struktury współpracy. Wiele wciąż zależy, tak jak dawniej od pojawiających się w naszej obecnej codziennej działalności ? nieufności do polityków, pracodawców, do naszych partnerów. Mimo tych niepewności, jako KADRA wiemy i zdajemy sobie sprawę, że droga partnerstwa społecznego i kultura dialogu dobrze pasuje do Naszego związku zawodowego.

Nasz ruch związkowy narodził się z narastającego niezadowolenia tysięcy polskich pracowników. Nabrzmiałe i nie załatwione przez nikogo problemy dotyczące interesów pracowników inżynieryjno-technicznych kopalń, przedsiębiorstw przemysłowych oraz służb związanych z górnictwem, i innymi sektorami przemysłu, zarówno pod względem materialnym, społecznym i kulturalnym nie znajdowały zrozumienia oraz akceptacji w istniejących strukturach związkowych tj. federacji Związku Zawodowego Górników i NSZZ ?Solidarność?. Rok 1989 był przełomowy. W tym roku rozpoczęło się zrzeszanie pracowników etatu i dozoru w swoich związkach – dlatego przyjmujemy rok 1989 za ten, w którym zaczęła się historia PZZ ?KADRA?.

Pod dość krótkim okresie jednoczenia ruchu związkowego nastąpiło ostateczne zjednoczenie organizacji związkowych zrzeszających pracowników dozoru i administracji w dniu 7 października 1994 r. na II Zjeździe PZZ DG ?KADRA?. Związek Zawodowy Dozoru Górniczego ?KADRA? oraz jego oddziały na zakładach pracy złożyły akces do wejścia w struktury PZZ DG KADRA. II Zjazd podjął również uchwałę o zmianie nazwy Związku na Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA?, co zostało dokonane wpisem do rejestru związków zawodowych prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 22 grudnia 1994 r.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” włożyło również duży wkład w jednoczenie polskiego ruchu związkowego i w latach 2001-2002 przyczyniło do założenia Forum Związków Zawodowych – naszej ogólnopolskiej centrali związków zawodowych.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” serdecznie dziękuje wszystkim gościom za udział w naszej Akademii XXXV-Lecia, a także za udzielone nam wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce prezesów zarządu PKW S.A. i PGG S.A.

W związku z  wyróżniono zasłużonych działaczy związków zawodowych Odznaką XXXV-lecia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, jak również przekazano zaproszonym gościom medale pamiątkowe XXXV-LAT Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: