Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia

W czwartek 16 stycznia br. strona związkowa otrzymała projekt porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej, który miał uwzględniać tematy wypracowane w trakcie środowych negocjacji. Zarząd naszej organizacji członkowskiej, po zapoznaniu się z projektem porozumienia zobowiązał Przewodniczącego do nie podpisywania projektu w wersji przedstawionej przez Zarząd tej Spółki.
Dlaczego?

– Związki zawodowe powołane są z mocy prawa do obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Stąd powinny wszelkimi dostępnymi środkami bronić praw pracowniczych, a nie je odbierać.

– Przedstawiony projekt nie był tożsamy z ustaleniami przyjętymi na środowym spotkaniu.

– Znalazły się w nim zapisy, które w środę nie były w ogóle dyskutowane, w tym:

  • cały paragraf dotyczący wypłaty 14-tki za 2013 rok i lata następne,
  • zamrożenie dodatków,
  • odstąpienie od wyrównywania dysproporcji płacowych,
  • wyłączenie z gwarancji zatrudnienia pracowników administracji przechodzących do nowego pracodawcy w trybie art.231 Kodeksu pracy, co przy braku w nim zapisów o odstąpieniu od przekształceń własnościowych w CUK, ZRP,  czy ZE może sugerować, że Zarząd takie przekształcenia przewiduje.

– Zabrakło kilku zapisów co do których w środę było przyzwolenie stron, w tym:

  • alokacja załóg górniczych w sytuacjach nadzwyczajnych za zgodą związków zawodowych, a nie po konsultacjach,
  • odstąpienie od likwidacji ZGRI.

– Jedyną grupą pracowniczą ponoszącą z tytułu restrukturyzacji największe obniżenie wynagrodzeń jest administracja, powiększona sztucznie jednostronną decyzją Zarządu o część pracowników inżynieryjno-technicznych.

W trakcie popołudniowego spotkania z Zarządem Kompanii  Przewodniczący Związku Zawodowego ?Kadra” Mariusz Wakuła przedstawił Zarządowi Kompanii Węglowej, stanowisko związku, które wywołało konsternację na sali.  Po krótkiej przerwie Wiceprezes Uszko poinformował stronę związkową, że z uwagi na brak możliwości podpisania porozumienia z wszystkimi organizacjami związkowymi Zarząd uznaje tryb konsultacji Projektu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020 za wyczerpany. W związku z powyższym Zarząd przystąpi do opracowania Programu Restrukturyzacji opartego na założeniach zawartych w projekcie, który 31 stycznia przedstawiony zostanie do akceptacji Radzie Nadzorczej. Nie wykluczył także pewnych korekt w dokumencie.
Nie jest więc prawdą, informacja głoszona przez niektóre media, że to tylko Kadra nie podpisała Porozumienia. Inni go również nie podpisali.  To tylko my mieliśmy odwagę powiedzieć głośno to, o czym inni mówili tylko w kuluarach.

Wróciliśmy do punktu wyjścia. Odrzucony został projekt programu, który zdaniem wszystkich związków nadawał się do kosza, tylko nikt nie miał odwagi powiedzieć tego głośno. Może czas najwyższy by wykorzystać w walce o zachowanie praw pracowniczych narzędzia prawne wynikające z ustawy o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Chyba, że ogłoszenie pogotowia strajkowego i powołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego to jedna wielka ściema.