IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Osiągnięto Porozumienie w Kompanii Węglowej S.A. Featured

W dniu dzisiejszym od godziny 11:00 prowadzone były trudne rozmowy pomiędzy centralami związkowymi i Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w sprawie programu restrukturyzacyjnego. W negocjacjach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Związku Zawodowego ?KADRA? Kompanii Węglowej S.A. wraz z członkami Rady Pracowników. W wyniku  negocjacji osiągnięto porozumienie, które oparte jest na kompromisie. Znaczna część postulatów zgłaszanych przez ZZ ?KADRA? KW S.A. została uwzględniona w nowym porozumieniu. Dla strony społecznej istotne były realne gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników Spółki.

Jak informuje Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA” Bogusław Studencki, który uczestniczył w negocjacjach, Kadra podpisując nowe Porozumienie przystała na kompromisowe rozwiązanie pozostając w opozycji do przygotowywanego projektu programu restrukturyzacji KW SA. przez Zarząd Spółki. Kadra poszukiwała kompromisu, który gwarantowałby zatrudnienie dla wszystkich pracowników Kompanii i Spółek należących do Grupy.

W nowym porozumieniu Zarząd KW S.A. uwzględnił część zgłaszanych przez nas uwag i postulatów. W wyniku zawartego porozumienia zagwarantowane będzie zatrudnienie w Kompanii Węglowej S.A. do roku 2020 dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników administracji, dla których wynegocjowano gwarancje zatrudnienia na okres 3 lat. Ustalono, że wypłata tzw. 14-pensji dla pracowników administracji będzie co roku negocjowana przez związki zawodowe z pracodawcą, a jej wypłata uzależniona będzie od kondycji Spółki. Należy podkreślić, że strona związkowa otrzymała zapewnienie, że nie będzie zwolnień pracowników administracji. Porozumienie przewiduje, że zostaną zlikwidowane dotychczas obowiązujące dopłaty do chorobowego dla pracowników chorujących do 1 miesiąca czasu. Pracownicy otrzymają nadal dodatki do chorobowego, w przypadku chorób trwających dłużej niż 1 miesiąc. Strony ustaliły, że nie będzie sprzedaży spółek należących do Kompanii Węglowej S.A., takich jak: Konsorcjum Ochrony Kopalń i Gliwicki Zakład Usług Górniczych. Odbędą się dodatkowe, odrębne rozmowy w sprawie zakładów elektrociepłowni należących do tej grupy kapitałowej.

Ze względu na zastosowany tryb negocjacji podpisane Porozumienie nie obejmuje ustaleń odnoszących się do zbycia Kopalni Knurów-Szczygłowice. Decyzja o sprzedaży majątku Spółki leży po stronie właściciela.