IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Kara porządkowa upomnienia za spóźnienia do pracy i pozbawienie prawa do premii

W miesiącu czerwcu pracodawca ukarał mnie karą porządkową upomnienia za spóźnienia się do pracy i oprócz tego pozbawił mnie premii za miesiąc czerwiec z tego samego powodu. Decyzję pracodawcy uważam za niezgodną z prawem bowiem zostałem ukarany dwa razy za to samo przewinienie tj. karą upomnienia i pozbawieniem premii. Czy mam rację ?

Mariusz W.

Nie ma Pan racji. Za to samo przewinienie pracodawca może zastosować zarówno karę porządkową, jak i wyciągnąć konsekwencje finansowe w postaci pozbawienia całości lub części premii. Możliwość taką dało skreślenie od 29 listopada 2002 r. art. 113(1) kodeksu pracy, który wyrażał tzw. zakaz  stosowania dwóch dolegliwości za to samo przewinienie. Przewidywał on bowiem, iż zatrudniony, wobec którego zastosowano karę porządkową, nie może być pozbawiony dodatkowo tych uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszania obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową.

B.P.