IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

ZWIĄZKI ROZPOCZĘŁY WSPÓLNE PRACE NAD ZAŁOŻENIAMI DO BUDŻETU

9 lipca 2014 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele trzech reprezentatywnych centrali związkowych, którzy rozpoczęli prace nad przygotowaniem wspólnego stanowiska związkowego w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu państwa.

Forum Związków Zawodowych reprezentował Przemysław Dzido. Według wstępnej oceny ekspertów FZZ, NSZZ ?Solidarność? oraz OPZZ, przyszłoroczny budżet został, podobnie jak tegoroczny, oparty na błędnych założeniach. Nie przewiduje on budowy silnego rynku wewnętrznego, ale uzależnia polską gospodarkę od rynków zewnętrznych. Związki nie godzą się na model gospodarczy kraju, w którym funkcjonowanie gospodarki skupia się na obniżaniu wynagrodzeń pracowników oraz silnych związkach polityki z biznesem. Według związków zawodowych, rząd powinien postępować odwrotnie ? wzmacniać konsumenta krajowego, a ograniczać redystrybucję dóbr na rzecz jedynie wybranej grupy właścicieli środków produkcji.

Spotkania ekspertów trzech reprezentatywnych centrali związkowych będą kontynuowane, a ich wspólne stanowisko w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu zostanie przygotowane w ustawowym terminie.

PD

Zdjęcie: 

https://www.flickr.com/photos/dominikgolenia/527517137/„>dominikgolenia / http://foter.com/„>Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/„>Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)