IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KOLEJNE SPOTKANIE PRAWNIKÓW NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI DIALOGU SPOŁECZNEGO

27 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców pracujących nad projektem nowej ustawy o dialogu społecznym i jego instytucjach. Forum Związków Zawodowych reprezentuje w zespole Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Tym razem rozmawiano m.in. o: finansowaniu Rady Dialogu Społecznego, jej komisjach, formie prawnej. Poruszono również kwestię organizacji Rady Dialogu Społecznego działającej na szczeblu centralnym oraz jej władz i członków, kompetencje i organizację Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, a także zagadnienie układów zbiorowych jako źródła prawa pracy.

Kolejne spotkania prawników odbędą się 4 oraz 7 listopada 2014 r. W tym terminie planowane jest zakończenie prac zespołu, po czym wypracowane rozwiązania zostaną przekazane szefom poszczególnych organizacji związkowych i pracodawców do ostatecznej oceny i decyzji w sprawie nadania im dalszego biegu.

Anna Grabowska

Źródło:

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6205:kolejne-spotkanie-prawnikow-na-temat-przyszoci-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12