IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Skarbu Państwa o programie dla górnictwa

W dniu 8 lipca 2015r. Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Krzysztof Stefanek brali udział w posiedzeniu KOMISJI SKARBU PAŃSTWA SEJMU RP. Komisja zajmowała się rozpatrzeniem informacji na temat programu dla górnictwa ? przedstawionym przez Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego. W czasie posiedzenia przedstawiciele pracodawców górniczych ? KHW S.A. i JSW S.A.  omówili również sytuację i wyniki Spółek.

Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA – Pan Zygmunt Łukaszczyk omówił wyniki finansowe Grupy oraz sytuację dotyczącą wypłat pensji dla pracowników. Wiele uwag prezesa dotyczyło spraw płynności KHW oraz było poświęconym sprawom odnoszącym się do przenoszenia pracowników do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Prezes przedstawił w odpowiedzi na pytania Panów posłów wyniki działań w zakresie odmetanowanie zakładów górniczych.

Prezes JSW, Pan Edward Szlęk mówił o specyfice spółki, której celem nie jest uczestnictwo w sprzedaży węgla energetycznego, gdyż Spółka zajmuje się sprzedażą węgla koksującego. Spółka chce zainteresować energetykę kopalnią Krupiński, która w przeciwieństwie do pozostałych kopalń Grupy produkuje głównie węgiel energetyczny. Prezes JSW S.A. stwierdził, że w chwili obecnej nie ma zapasów węgla koksującego, a na zwałach znajdują się jedynie typy węgla energetycznego, który jest obecnie trudno zbywalny. Z tego powodu Spółka zamierza obniżyć koszty działalności aby uzyskać większą konkurencyjność, oraz skupić się na tych sortymentach węgla gdzie możliwe jest uzyskanie jak najlepszych cen oraz występuje oczekiwany popyt. Prezes wspomniał, że Spółka zamierza redukować zatrudnienie aby podnieść konkurencyjność produkcji ? zakładając jedynie odejścia naturalne pracowników rok w rok na emerytury, oraz unikając przyjęć nowych pracowników. Prezes oczekuje dialogu społecznego nad nowym ponadzakładowym układem zbiorowym dla górnictwa, aby rozwiązać sprawę m.in. czasu pracy 6 dnia roboczego. Według prezesa raport przygotowany przez Roland Berger wskazuje, że wszystkie spółki w Polsce ponoszą straty. Prezes omówił również inwestycje w gospodarkę metanową w zakładach górniczych Spółki.

Dla Ministra Skarbu ważne jest dotrzymanie słowa przy realizowaniu umowy ze związkami zawodowymi. To czy my obronimy polski węgiel to zależy od wielu ludzi, którzy będą to budować. Koncentrujemy się na rozwiązaniach dla polskiego węgla, na zbilansowaniu finansów dla Spółek Węglowych, aby mogły funkcjonować przez następne lata. Sytuacja jest dynamiczna, a rząd ma konkretny plan na najbliższe 5 lat.

Krzysztof Stefanek – Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego wskazywał uwagę Ministra i posłów abyśmy w pierwszej kolejności mówili o całym górnictwie, o całej branży, a nie tylko o jednej Spółce. W opini Pana przewodniczącego Stefanka – obecne problemy dotyczą całej branży. Wielokrotnie mówiliśmy o połączeniu górnictwa i energetyki. Pytamy jak ten proces będzie realizowany, jak będziemy się dzielić zyskiem wypracowanym z cen energii. W odpowiedzi na pytanie Minister podkreślił, że każdy z prezesów spółek energetycznych potwierdził swój udział w programie dla górnictwa. Porządkowanie sytuacji branży jest ważne również dla energetyki, choć wielu prezesów ma swoje zróżnicowane programy w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” Bogusław Studencki podkreślił, że wypracowaliśmy porozumienie w dniu 17 stycznia br. W tym porozumieniu wiele gwarancji dotyczyło nabycia nowych warunków pracy i zostało zagwarantowane, że nie zostaną zmienione warunki pracy pracowników, a w wielu przypadkach Prezesi Spółek łamią to Porozumienie w tej cześć. Proszę pana Ministra o rozmowę z prezesami, celem przypomnienia im o ustaleniach. Na kopalni Makoszowy miał być inwestor, lecz nie ma w tym temacie rządnych informacji z rządu. Z kolei w sprawie kopali Brzeszcze wspomina się wielokrotnie, że tam jest wartościowy pokład węgla 510 oraz mamy wykorzystywany metan z pokładów, który kopalnia sprzedawała do zakładów chemicznych w Oświęcimiu (Syntos), co przynosiło znaczny zysk dla kopalni. Będzie przeznaczone na zakład 300 mln. złotych, proszę o informacje od kogo będą te środki i na jakie zadania będę skierowane. W odpowiedzi Minister podkreślił, że będzie rozmawiać o sytuacji pracowników w kontekście art. 23 prim KP. W sprawie Makoszowy ? jest zakontraktowany węgiel z Dolną Odrą po 200 zł, a węgiel zalegający obecnie na hałdzie jest po ok. 300 zł, z tego powodu jest duży problem ze zbytem tego właśnie produktu. Pan Minister A. Czerwiński podkreślił, że jest w dalszym ciągu do dyspozycji Komisji Sejmowej oraz związków zawodowych.

Relacja z posiedzenia komisji parlamentarnej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=32319D319A85156EC1257E770034E6D7