IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Małopolska ? szkolenie Zielona i Sprawiedliwa Transformacja

Szkolenie III pt. Zielona i Sprawiedliwa Transformacja zostało zorganizowane w dniach 17-18 maja 2022 r. w Bukowinie Tatrzańskiej dla związkowców z woj. małopolskiego. Szkolenie było częścią większego krajowego planu działania opracowanego przez Forum Związków Zawodowychi Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”, jako część projektu kaskadowego EKZZ finansowanego przez Unię Europejską.

Szkolenie w dniu 17 maja 2022 r. otwarła kol. Grażyna GAJ ? Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ wraz Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”. W pierwszym dniu Bogusław Studencki i Grzegorz Trefon przekazali informacje dotyczące projektu jak również prac związku nad koncepcją sprawiedliwej transformacji, a także przedstawiono stanowiska związkowe, oraz opisano znaczenie dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych w związku z procesami transformacji w Polsce i UE. Pani Anna Mlost – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Regionu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego przedstawiła plany dotyczące sprawiedliwej transcformacji w Małopolsce Zachodniej. 

Pani dr Sylwii Jarosławskiej ? Sobór poprowadziła dyskusję  o wyzwaniach związanych z procesem sprawiedliwej transformacji w Małopolsce, a także opisała dobre praktyki, case study na podstawie wybranych przykładów transformacji zakładów przemysłowych. W drugim dniu szkolenia kontynuowano zajęcia szkoleniowe, dyskusje i prezentacje, które przybliżały uczestnikom/czko wiedzę z zakresu m.in.

1.) Rola związków zawodowych i dialogu społecznego we wdrażaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji;

2.) Drugie życie miejsca pracy ? jak przygotować pracowników do zielonej i sprawiedliwej transformacji.

W czasie szkolenie miało swoją część warsztatową, gdzie uczestnicy i uczestniczki zadawali pytania dotyczące przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, przyszłość dla działań związków zawodowych na terenach gdzie będą zamykane zakłady przemysłowej, o uprawnieniach związku zawodowego, a także w sprawach dotyczących praktyk negocjacyjnych i dialogu społecznego w regionach węglowych. Dyskutowano sprawy dotyczące zielonej gospodarki i roli jaką powinny odgrywać związki zawodowe w związku z potrzebami pracowników pracujących w sektorach energochłonnych.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: