IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Na drodze do COP24. Miejsca pracy i związki zawodowe w debacie o polityce klimatycznej

Przewodniczący PZZ ?KADRA? Dariusz Trzcionka podkreślił, że polityka klimatyczna musi być realistyczna oraz uwzględniać specyfikę każdego kraju, w tym Polski. Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostało wykorzystane do zaprezentowania opinii 3 największych central związków związkowych, w tym Forum Związków Zawodowych.

Forum Związków Zawodowych pozostaje aktywne w działaniach na rzecz godnych warunków pracy, zabezpieczenia interesów pracowników, zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce. Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślił, że polityka klimatyczna nie powinna być tylko polityką dobrych intencji, a nam w Polsce potrzeba interwencji w politykę gospodarczą i przemysłową. Polska potrzebuje silnej polityki przemysłowej aby sprostać wyzwaniom zmian strukturalnych. Zdajemy sobie sprawę z trudności UE w osiąganiu celów dotyczących energii odnawialnej. Związki zawodowe chcą pokazywać problemy, poszukiwać rozwiązań i pozostać uczestnikiem debaty publicznej. Przewodniczący wskazał na wiele z wyzwań i problemów pracowników odnoszących się do polityki klimatycznej. Człowiek i miejsca pracy są najważniejsze – pełna treść wystąpienia do obejrzenia poniżej: