Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Nabywanie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie pilnej sprawy wygasłych w dniu 31 marca 2016 roku przepisów wykonawczych dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. W przedmiotowej sprawie wystąpiliśmy na początku marca 2016 roku do Pana Prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska. Szczegółową informację w tej sprawie zamieściliśmy na stronie Porozumienia – link do strony.

W dalszym ciągu pomimo zapowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Środowiska nie zakończono wszystkich prac w sprawie rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji górniczych. Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na nasze pismo wyjaśniało w marcu tego roku, że kończą się prace wewnętrzne nad przedmiotowym projektem rozporządzenia i zostanie ono skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Do pobrania – odpowiedź z MŚ. De facto – obecnie zakończony został etap konsultacji publicznych projektu przedmiotowego rozporządzenia, lecz wciąż oczekujemy na publikację jego treści.

Obecnie Urzędy nadzoru nie mają podstaw do stwierdzania kwalifikacji pracowników. Ze względu na duży wpływ przedmiotowej regulacji na stan bezpieczeństwa pracowników zakładów górniczych, wstrzymanie uzupełniania i potwierdzania kwalifikacji kadr w górnictwie, Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” skierował ponowne zapytanie o stan procesu legislacyjnego w tej sprawie. Prezentujemy treść pisma Porozumienia – do pobrania.